facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Apel na podporu výzkumu ve společenských a humanitních vědách

7. 3. 2018
Apel na podporu výzkumu ve společenských a humanitních vědách

Evropské vysoké školy vyzývají Evropskou Unii k tomu, aby v rámci devátého rámcového programu nebyly opomenuty společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities – SSH). Požadují vytvoření vlastní platformy zaměřené na SSH a větší podporu multidisciplinární spolupráce.

Vysoké školy ze zemí s nejvýznamnějším společenskovědním a humanitním výzkumem podepsaly výzvu, která doporučuje Evropské komisi 5 nezbytných a konkrétních opatření. Aliance 11 univerzit tvrdí, že napříč evropskými institucemi existuje konsenzus ohledně důležitosti posilování výzkumu v SSH. Bez něho totiž Evropa není schopná využít své kapacity pro řešení velkých výzev jako nezaměstnanost, sociální nerovnosti nebo migrace a nemůže dostatečně přispívat cílům Organizace spojených národů v otázkách udržitelného rozvoje.

Signatáři nabádají instituce Evropské Unie k podpoře SSH a dodržování svých prohlášení. Zdůrazňují například, že téměř 60 % z balíku peněz přislíbeného v programu Horizont 2020 na SSH bylo využito v jiných oborech jako třeba ICT. Dokument předkládá následující potřebné závazky:

  1. Vytvořit platformu pro SSH, která by měla konsolidovat spolupráci s obory STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine) a strukturovat způsob poskytování vstupů pro pracovní programy, dokumenty nebo sociální výzvy.
  2. Podporovat výzkumníky v přemýšlení o generování akademického a sociálního vlivu při tvorbě návrhů.
  3. Rozpoznat, že všechny obory zásadně přispívají k záměru inkluzivní a prosperující Evropy.
  4. Investovat do vysoce kvalitního výzkumu a inovací v SSH.
  5. Získat pro oblast SSH 10 % z celkového rozpočtu na civilní výzkum devátého rámcového programu.

Kompletní výzva je ke stažení zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Ghent University, The Guild