Vytisknout tuto stránku

Doporučení Alliance4Life pro program Horizon Europe

9. 2. 2021
Doporučení Alliance4Life pro program Horizon Europe

Alliance4Life, v souladu se svým posláním stimulovat institucionální změny a podílet se na tvorbě výzkumné politiky EU, vydala nový oficiální dokument s doporučeními pro program Horizon Europe.

43859

Dokument je věnován konkrétně programu „Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru“ (tzv. program WIDENING), který je zaměřen na podporu zemí Evropské unie s relativně nižší výkonností vědy a inovací. Alliance4Life, zastupující 12 progresivních výzkumných institucí z 11 zemí střední a východní Evropy, které všechny patří do skupiny méně výkonných zemí, řešila doposud celkem 56 WIDENING projektů v rámci předchozího programu Horizont 2020. Na základě takto bohatých zkušeností s uvedeným programem a díky detailnímu porozumění potřebám a situaci v zemích WIDENING nyní Alliance4Life zformulovala návrhy pro Evropskou komisi, národní delegáty v programových výborech Horizon Europe a další subjekty zainteresované na tvorbě politiky výzkumu a inovací EU, které doporučuje ke zvážení pro budoucí výzvy tohoto programu.

Alliance4Life vítá velkorysý rozpočet pro oblast WIDENING, který má nově v programu Horizon Europe zahrnovat mimo jiné i program COST. Alliance4Life se ve svém poselství však zabývá zejména možnostmi zlepšení konečného dopadu nástrojů programu, kterým má být zvýšení výkonnosti výzkumu a inovací ve WIDENING zemích. Aktivity v oblasti vytváření sítí, školení a další obecná opatření, která jsou typicky uznatelná v projektech WIDENING, by proto měly být vyváženy přímou podporou poskytovanou talentovaným a ambiciózním výzkumníkům a jejich týmům, kteří jsou ve WIDENING zemích nositeli kvalitní vědy. Alliance4Life by u všech akcí WIDENING uvítala způsobilost iniciačních vědeckých projektů (malé vědecké projekty iniciující nové spolupráce s týmy z rozvinutých zemí) v kombinaci s obousměrnou mobilitou, zejména podporou a příznivými podmínkami pro příchod a reintegraci talentů. To by pomohlo zastavit dlouhodobý odliv talentovaných vědců a vědkyň, kterému WIDENING země čelí a který je jednou ze zásadních příčin rozdílu ve výkonnosti výzkumu a inovací v Evropě, a proměnilo by nežádoucí odliv talentů v žádoucí cirkulaci talentů.

Poziční dokument obsahuje řadu konkrétních doporučení pro jednotlivé nástroje Teaming, Twinning a ERA chairs. Co se týče nástroje „TEAMING for Excellence“, Alliance4Life doporučuje lepší koordinaci mezi evropskou úrovní a národními úrovněmi a dále lepší plánování a sjednocování kapacit v oblasti výzkumu a inovací s cílem podpořit kvalitu, která svůj potenciál a životaschopnost ve WIDENING zemích již prokázala. Alliance4Life vítá rozhodnutí, že v rámci koordinačních a podpůrných akcí „TWINNING“ programu Horizon Europe mají být způsobilé i náklady na výzkumné aktivity. Vyjadřuje názor, že čím vyšší procento nákladů bude způsobilých pro přímé zahájení vědecké spolupráce s vyspělými partnery prostřednictvím malých iniciačních projektů umožňujících i oboustrannou mobilitu, tím rychleji se budou přetrvávající rozdíly v Evropě vyrovnávat, a to včetně rozdílů v účasti na Rámcových programech pro výzkum a inovace EU. Pro schéma „ERA chairs“ by Alliance4Life ráda viděla rozšíření podmínek tak, aby bylo možné na pozici ERA chair zaměstnat i vynikající talentované vědce a vědkyně, nacházející se ve střední fázi své profesní kariéry a hledající v Evropě nezávislou vědeckou pozici. Zkušenosti členů Alliance4Life ukazují, že takové rozšíření podmínek by zvýšilo šance nejen na přilákání, ale také na udržení takto motivovaných vědců a vědkyň na výzkumných institucích ve WIDENING zemích, čímž by bylo dosaženo dlouhodobého pozitivního dopadu na hostitelské instituce a na místní vědeckou komunitu.

Poziční dokument Alliance4Life k programu WIDENING je k dispozici zde.

 

Zdroj: Alliance4Life

Foto: CEITEC


111 alliance4life logo small 0x0Alliance4Life  o pozvednutí standardů vědy ve střední a východní Evropě usiluje dlouhodobě, více si o tématu přečtěte v tomto článku

Nedávno také byla zveřejněna informace o tom, že CEITEC povede nový mezinárodní projekt Alliance4Life_Actions.