facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Dotazníkový průzkum projektu To dá rozum

10. 5. 2018
Dotazníkový průzkum projektu To dá rozum

Projekt To dá rozum má za cíl navrhnout ucelenou změnu vzdělávání na Slovensku – od školek až po vysoké školy. V současné době probíhá anonymní dotazníkový průzkum mezi slovenskými vysokoškolskými učiteli, vědci a studenty v zahraničí, který má zjistit příčiny toho, proč odcházejí do zahraničí a za jakých okolností by se vrátili, nebo více zapojili do spolupráce se Slovenskem.

Dotazník pre slovenských VŠ učiteľov a vedcov v zahraničí

Chcete pomôcť skvalitniť slovenské vysoké školy? Vyjadrite svoj názor v anonymnom dotazníku, prečo ste odišli pôsobiť do zahraničia a čo by sa na Slovensku muselo zmeniť, aby Vás to motivovalo vrátiť sa späť, respektíve by to podnietilo Vašu spoluprácu s vysokými školami a inými inštitúciami na Slovensku. Informácie priamo od vás vedcov a VŠ učiteľov nám pomôžu poskytnúť reálny obraz o tom, prečo zo Slovenska odchádza tak veľký počet kvalitných akademikov a čo by ich priviedlo späť alebo aspoň zvýšilo ich angažovanosť v slovenskom vysokom školstve a na Slovensku vôbec. Na základe identifikovaných problémov budeme môcť definovať odporúčania na skvalitnenie slovenských vysokých škôl.

Dotazník pre slovenských študentov v zahraničí

Vyjadri svoj názor v anonymnom dotazníku, prečo si odišiel študovať do zahraničia a čo by sa na Slovensku muselo zmeniť, aby ťa to motivovalo vrátiť sa späť. Informácie priamo od vás študentov nám pomôžu poskytnúť reálny obraz o tom, prečo zo Slovenska odchádza tak veľký počet mladých ľudí a čo by ich priviedlo späť. Na základe identifikovaných problémov budeme môcť definovať odporúčania na skvalitnenie slovenských vysokých škôl. Okrem dobrého pocitu z pomoci pri skvalitňovaní slovenských vysokých škôl môžeš v rámci zlosovania získať aj poukážku v hodnote 15 eur na nákup tovaru v kníhkupectve Martinus.

 

Dotazníky vypĺňajte do 25. 5. 2018. Čím väčšie množstvo odpovedí získame, o to silnejšie môžu byť naše zistenia, preto prosím, šírte dotazníky medzi vašimi kamarátmi a známymi, ktorí tiež študujú alebo pracujú v zahraničí na vysokej škole alebo v inej vedeckej inštitúcii!

Více informací o projektu To dá rozum naleznete zde: http://www.todarozum.sk

 

Zdroj: To dá rozum