facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dotazníkový průzkum projektu To dá rozum

10. 5. 2018
Dotazníkový průzkum projektu To dá rozum

Projekt To dá rozum má za cíl navrhnout ucelenou změnu vzdělávání na Slovensku – od školek až po vysoké školy. V současné době probíhá anonymní dotazníkový průzkum mezi slovenskými vysokoškolskými učiteli, vědci a studenty v zahraničí, který má zjistit příčiny toho, proč odcházejí do zahraničí a za jakých okolností by se vrátili, nebo více zapojili do spolupráce se Slovenskem.

Dotazník pre slovenských VŠ učiteľov a vedcov v zahraničí

Chcete pomôcť skvalitniť slovenské vysoké školy? Vyjadrite svoj názor v anonymnom dotazníku, prečo ste odišli pôsobiť do zahraničia a čo by sa na Slovensku muselo zmeniť, aby Vás to motivovalo vrátiť sa späť, respektíve by to podnietilo Vašu spoluprácu s vysokými školami a inými inštitúciami na Slovensku. Informácie priamo od vás vedcov a VŠ učiteľov nám pomôžu poskytnúť reálny obraz o tom, prečo zo Slovenska odchádza tak veľký počet kvalitných akademikov a čo by ich priviedlo späť alebo aspoň zvýšilo ich angažovanosť v slovenskom vysokom školstve a na Slovensku vôbec. Na základe identifikovaných problémov budeme môcť definovať odporúčania na skvalitnenie slovenských vysokých škôl.

Dotazník pre slovenských študentov v zahraničí

Vyjadri svoj názor v anonymnom dotazníku, prečo si odišiel študovať do zahraničia a čo by sa na Slovensku muselo zmeniť, aby ťa to motivovalo vrátiť sa späť. Informácie priamo od vás študentov nám pomôžu poskytnúť reálny obraz o tom, prečo zo Slovenska odchádza tak veľký počet mladých ľudí a čo by ich priviedlo späť. Na základe identifikovaných problémov budeme môcť definovať odporúčania na skvalitnenie slovenských vysokých škôl. Okrem dobrého pocitu z pomoci pri skvalitňovaní slovenských vysokých škôl môžeš v rámci zlosovania získať aj poukážku v hodnote 15 eur na nákup tovaru v kníhkupectve Martinus.

 

Dotazníky vypĺňajte do 25. 5. 2018. Čím väčšie množstvo odpovedí získame, o to silnejšie môžu byť naše zistenia, preto prosím, šírte dotazníky medzi vašimi kamarátmi a známymi, ktorí tiež študujú alebo pracujú v zahraničí na vysokej škole alebo v inej vedeckej inštitúcii!

Více informací o projektu To dá rozum naleznete zde: http://www.todarozum.sk

 

Zdroj: To dá rozum