facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Druhá monitorovací zpráva programu Horizont 2020

21. 12. 2016
Druhá monitorovací zpráva programu Horizont 2020

Evropská komise zveřejnila druhou monitorovací zprávu programu Horizont 2020, která shrnuje data dostupná k doposud uzavřeným výzvám v letech 2014 a 2015 a poskytuje tak přehled dosavadní implementace programu H2020. Počet žádostí v programu meziročně vzrostl o čtvrtinu.

Výstupy každoročních monitorovacích zpráv budou součástí střednědobého a ex-post hodnocení H2020.

Hlavní závěry:

  • celkem bylo během 2014 a 2015 podáno 275,841 žádostí, přičemž jejich počet meziročně narostl o 23.9 %
  • celková křivka úspěšnosti za roky 2014 a 2015 je 13 %
  • více než 39 % žádostí podaly univerzity, 35.2 % pocházelo ze soukromého sektoru, 18.4 % z výzkumných organizací a 3.5 % z veřejných institucí
  • v pilířích LEIT a SC bylo dosaženo cíle, aby byly příjemcem alespoň 20 % financování MSP; celkově MSP získaly 23,7 % financování a byly zapojeny do 27,6 % projektů
  • během 2014 a 2015 bylo 69.8 % nováčků ze soukromého odvětví, z čehož 68.9 % byly MSP (62.4 % v 2014 a 69.6 % v 2015)
  • MSP celkem podaly necelých 20 500 projektových návrhů (8,564 v 2014 a 11,932 v 2015); průměrná křivka úspěšnosti Nástroje pro MSP byla 7.5 % (9.1 % v 2014 a 6.4 % v 2015)
  • průměrný doba pro udělení grantu v těchto dvou letech byla 201.7 dní (216.6 v 2014, 184.9 v 2015); v FP7 to bylo průměrně 303 dní

Celá zpráva je dostupná zde.

Zdroj: CZELO