facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Echo: Analýza společného financování soukromého a veřejného sektoru

20. 6. 2017
Echo: Analýza společného financování soukromého a veřejného sektoru

Trend v současném rámcovém programu Horizont 2020 se mnohem více zaměřuje na uplatnění výsledků výzkumu v průmyslové výrobě. Klíčovou roli má sehrát právě spolupráce soukromého a veřejného sektoru, jehož analýzu poskytuje nejnovější text z časopisu Echo.

V novém čísle časopisu Echo, vydávaném Technologickým centrem Akademie věd ČR, vychází analýza některých forem spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rámci financování z EU, konkrétně společných technologických iniciativ (Joint Technology Initiatives) a smluvního partnerství (Contractual Public-private Partnership).

Právě na smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru se zaměřuje první část. Autoři poskytují některé základní informace o možnostech financování prostřednictvím smluvního partnerství a také ukazují, že česká účast na takových projektech nijak nevybočuje z poměrně nízké úspěšnosti i v jiných projektech Horizontu 2020. Jako naprosto klíčové pro získání takového typu financování pak vidí zapojení členů do jednotlivých asociací. Dále se pak analýza zabývá společnými technologickými iniciativami a nabízí přehledný výčet cílů, rozpočtů, partnerů i národních představitelů jednotlivých iniciativ.

Jak již bylo zmíněno, autoři analýzy jako nejúčelnější způsob vedoucí k získání takového typu financování vidí spolupráci s příslušnými zainteresovanými asociacemi a jejich členy (které ve svém textu podrobně vypisují) a to jak už prostřednictvím navázání formálního kontaktu, tak i osobním zapojením do jednotlivých organizací.

S přímým zapojením do společných technologických iniciativ je to podle autorů složitější, možností je ale navázat kontakt s členy skupin národních představitelů, kteří obvykle zastupují instituce, které se do společných technologických iniciativ zapojovali již od jejich vzniku.

Článek v plném znění naleznete zde.

Vztahem soukromého a veřejného sektoru v podobě přímých dotací se dále také na národní úrovni věnuje ve svém blogu Martin Srholec

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Echo TV AV ČR