facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

EUA podepsala akční plán pro Diamond Open Access

21. 3. 2022
EUA podepsala akční plán pro Diamond Open Access

European University Association (EUA) se připojila k "Akčnímu plánu pro Diamond Open Access", jehož cílem je podpořit udržitelný, komunitou řízený ekosystém Diamond Open Access (OA) k vědecké komunikaci. Dokument byl zveřejněn 2. března 2022 a je iniciativou Science Europe, cOAlition S, OPERAS a Francouzské národní agentury pro výzkum (ANR).

Akční plán má čtyři prioritní oblasti: efektivitu, standardy kvality, budování kapacit a udržitelnost, a to v návaznosti na doporučení uvedená ve studii "Open Access Diamond Journals Study". EUA a další zúčastněné strany se dne 2. února 2022 zúčastnily specializovaného online semináře, na kterém diskutovaly o návrhu a poskytly podklady pro konečnou podobu akčního plánu.

EUA dokument schvaluje a vítá jeho cíl sladit a rozvíjet sdílené zdroje pro celý ekosystém Diamond OA a zároveň respektovat kulturní, vícejazyčnou a oborovou rozmanitost, která tvoří sílu tohoto odvětví. Akční plán odráží některé z klíčových priorit Agendy EUA pro otevřenou vědu 2025, včetně prosazování spravedlivého ekosystému vědeckého publikování, který je transparentní, rozmanitý, ekonomicky dostupný a udržitelný, technicky interoperabilní a řízený výzkumnou komunitou. Podpora nekomerčních, vědci vedených publikačních iniciativ je také uvedena v kontrolním seznamu nových univerzit EUA pro otevřený přístup jako užitečný způsob, jak mohou univerzity rozvíjet a podporovat aktivity v oblasti otevřeného přístupu.

Cíle akčního plánu jsou rovněž v souladu s úlohou EUA v projektu DIAMAS (Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication) programu Horizont Evropa, který má být brzy zahájen. V rámci projektu DIAMAS bude EUA společně s hlavními partnery projektu, kterými jsou ANR, cOAlition S, OPERAS a Science Europe, podporovat vypracování praktických doporučení pro politiky a strategie poskytovatelů institucionálních publikačních služeb s otevřeným přístupem (IPSP).

V době zahájení projektu již akční plán podpořilo více než 40 mezinárodních organizací. Organizace, které chtějí podpořit rozvoj ekosystému Diamond OA a stát se součástí jeho komunity, se k nim mohou připojit na speciálním formuláři.

 

Zdroj: EUA