Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Evropská komise navrhla investovat do superpočítačů až miliardu eur

12. 1. 2018

Evropská komise dne 11. 1. 2018 představila plán investovat společně s členskými státy až jednu miliardu eur do vybudování evropské superpočítačové infrastruktury světové úrovně. Ta by měla sloužit k lepší ochraně dat i na podporu průmyslu.

Nová právní a finanční struktura – společný podnik EuroHPC – bude pořizovat, budovat a zavádět v celé Evropě špičkovou infrastrukturu v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky (High-Performance Computing, HPC). Bude rovněž podporovat program výzkumu a inovací s cílem vyvíjet technologie a zařízení a aplikace, které by se na těchto superpočítačích používaly.

Příspěvek EU ke společnému podniku EuroHPC bude činit přibližně 486 milionů eur na základě stávajícího víceletého finančního rámce a bude doplněn o podobnou částku od členských států a přidružených zemí. Celkem bude do roku 2020 investována přibližně jedna miliarda eur z veřejných prostředků a soukromí členové iniciativy rovněž poskytnou věcné příspěvky. Mezi země, které se na iniciativě podílí, patří Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Slovinsko, Bulharsko, Švýcarsko, Řecko a Chorvatsko. K situaci kolem superpočítačů v Česku si přečtěte komentář Víta Vondráka „Superpočítače, k čemu slouží a jak rychle stárnou?“.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip uvedl: „Superpočítače jsou hnací silou digitální ekonomiky. Konkurence je tvrdá a EU zde momentálně zaostává: v desítce nejlepších superpočítačů světa nemáme ani jeden. S pomocí iniciativy EuroHPC chceme evropským vědcům i podnikům do roku 2020 poskytnout špičkovou výpočetní kapacitu pro rozvoj technologií, jako je umělá inteligence, a vytváření aplikací, které budeme v budoucnu běžně využívat například v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti nebo techniky.“

Tento krok by mohl mít význam i pro konkurenceschopnost a nezávislost EU v ekonomice založené na datech. V současné době evropští vědci i průmysl stále ve větší míře zpracovávají data mimo EU, neboť výpočetní kapacita počítačů v Evropské unii jim nestačí. Evropa má v pěti stovce nejlepších počítačů světa pouze 105 přístrojů a žádný z nich nepatří mezi deset nejvýkonnějších na světě. Lídry v této oblasti jsou Čína a USA. To, že EU v této oblasti není nezávislá, ohrožuje soukromí, ochranu údajů, obchodní tajemství i vlastnictví dat, zejména u citlivých aplikací.

K čemu jsou superpočítače?

Superpočítače jsou zapotřebí ke zpracování stále větších objemů dat a slouží společnosti v řadě oblastí, od zdravotní péče přes obnovitelné zdroje energie, bezpečnost silničních vozidel až po kybernetickou bezpečnost. Vysoce výkonná výpočetní technika je také klíčovým nástrojem pro pochopení a řešení zásadních vědeckých a společenských výzev, jako je například včasné rozpoznání a léčba chorob nebo vývoj nových metod léčby založených na individualizované a přesné lékařské péči. Využívá se také při předcházení rozsáhlým přírodním katastrofám a jejich zvládání, zejména k předpovídání drah hurikánů nebo simulacím zemětřesení.

Infrastruktura EuroHPC má potenciál dále nabídnout evropskému průmyslu lepší přístup k superpočítačům, s jejichž pomocí mohou vyvíjet inovativní produkty. Využívání takové výpočetní techniky má na průmyslová odvětví a podniky stále větší dopad. Například výrobní cykly automobilů lze díky superpočítačům zredukovat z 60 na 24 měsíců.

Vysoce výkonná výpočetní technika je rovněž nezbytná pro národní bezpečnost a obranu, například pokud jde o vývoj komplexních technologií šifrování, sledování kybernetických útoků a reakci na ně, zavádění účinných forenzních nástrojů či jaderné simulace.

Infrastruktura pro výzkum a inovace

Iniciativa bude sdružovat investice s cílem zavést špičkové evropské superpočítače a infrastrukturu pro data velkého objemu. Společný podnik EuroHPC hodlá získat systémy s kapacitou na úrovni „pre-exascale“ (tzn. sto milionů miliard neboli 1017 výpočetních operací za sekundu) a podporovat vývoj systémů s exa-kapacitou (miliarda miliard neboli 1018 operací za sekundu) založených na technologii EU, a to do roku 2022–2023.

 

 

Zdroj: Evropská komise, ScienceBusiness

Partneři webu a spolupracující instituce