facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise navrhla investovat do superpočítačů až miliardu eur

12. 1. 2018
Evropská komise navrhla investovat do superpočítačů až miliardu eur

Evropská komise dne 11. 1. 2018 představila plán investovat společně s členskými státy až jednu miliardu eur do vybudování evropské superpočítačové infrastruktury světové úrovně. Ta by měla sloužit k lepší ochraně dat i na podporu průmyslu.

Nová právní a finanční struktura – společný podnik EuroHPC – bude pořizovat, budovat a zavádět v celé Evropě špičkovou infrastrukturu v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky (High-Performance Computing, HPC). Bude rovněž podporovat program výzkumu a inovací s cílem vyvíjet technologie a zařízení a aplikace, které by se na těchto superpočítačích používaly.

Příspěvek EU ke společnému podniku EuroHPC bude činit přibližně 486 milionů eur na základě stávajícího víceletého finančního rámce a bude doplněn o podobnou částku od členských států a přidružených zemí. Celkem bude do roku 2020 investována přibližně jedna miliarda eur z veřejných prostředků a soukromí členové iniciativy rovněž poskytnou věcné příspěvky. Mezi země, které se na iniciativě podílí, patří Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Slovinsko, Bulharsko, Švýcarsko, Řecko a Chorvatsko. K situaci kolem superpočítačů v Česku si přečtěte komentář Víta Vondráka „Superpočítače, k čemu slouží a jak rychle stárnou?“.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip uvedl: „Superpočítače jsou hnací silou digitální ekonomiky. Konkurence je tvrdá a EU zde momentálně zaostává: v desítce nejlepších superpočítačů světa nemáme ani jeden. S pomocí iniciativy EuroHPC chceme evropským vědcům i podnikům do roku 2020 poskytnout špičkovou výpočetní kapacitu pro rozvoj technologií, jako je umělá inteligence, a vytváření aplikací, které budeme v budoucnu běžně využívat například v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti nebo techniky.“

Tento krok by mohl mít význam i pro konkurenceschopnost a nezávislost EU v ekonomice založené na datech. V současné době evropští vědci i průmysl stále ve větší míře zpracovávají data mimo EU, neboť výpočetní kapacita počítačů v Evropské unii jim nestačí. Evropa má v pěti stovce nejlepších počítačů světa pouze 105 přístrojů a žádný z nich nepatří mezi deset nejvýkonnějších na světě. Lídry v této oblasti jsou Čína a USA. To, že EU v této oblasti není nezávislá, ohrožuje soukromí, ochranu údajů, obchodní tajemství i vlastnictví dat, zejména u citlivých aplikací.

K čemu jsou superpočítače?

Superpočítače jsou zapotřebí ke zpracování stále větších objemů dat a slouží společnosti v řadě oblastí, od zdravotní péče přes obnovitelné zdroje energie, bezpečnost silničních vozidel až po kybernetickou bezpečnost. Vysoce výkonná výpočetní technika je také klíčovým nástrojem pro pochopení a řešení zásadních vědeckých a společenských výzev, jako je například včasné rozpoznání a léčba chorob nebo vývoj nových metod léčby založených na individualizované a přesné lékařské péči. Využívá se také při předcházení rozsáhlým přírodním katastrofám a jejich zvládání, zejména k předpovídání drah hurikánů nebo simulacím zemětřesení.

Infrastruktura EuroHPC má potenciál dále nabídnout evropskému průmyslu lepší přístup k superpočítačům, s jejichž pomocí mohou vyvíjet inovativní produkty. Využívání takové výpočetní techniky má na průmyslová odvětví a podniky stále větší dopad. Například výrobní cykly automobilů lze díky superpočítačům zredukovat z 60 na 24 měsíců.

Vysoce výkonná výpočetní technika je rovněž nezbytná pro národní bezpečnost a obranu, například pokud jde o vývoj komplexních technologií šifrování, sledování kybernetických útoků a reakci na ně, zavádění účinných forenzních nástrojů či jaderné simulace.

Infrastruktura pro výzkum a inovace

Iniciativa bude sdružovat investice s cílem zavést špičkové evropské superpočítače a infrastrukturu pro data velkého objemu. Společný podnik EuroHPC hodlá získat systémy s kapacitou na úrovni „pre-exascale“ (tzn. sto milionů miliard neboli 1017 výpočetních operací za sekundu) a podporovat vývoj systémů s exa-kapacitou (miliarda miliard neboli 1018 operací za sekundu) založených na technologii EU, a to do roku 2022–2023.

 

 

Zdroj: Evropská komise, ScienceBusiness