facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise zveřejnila pracovní program ERC 2024

18. 7. 2023
Evropská komise zveřejnila pracovní program ERC 2024

Evropská komise přijala 10. července 2023 program ERC na rok 2024. Plán zahrnuje nové prvky v posuzování návrhů na výzkum a životopisů uchazečů a také v procesu hodnocení. Dále zavádí lump sum financování v rámci Advanced grantů a provádí změny ve struktuře hodnotících panelů.

Hlavní body nového pracovního programu

Hodnocení výzkumu: Vědecká excelence zůstává jedním z hlavních kritérií hodnocení tzv. frontier research grantů, tedy grantů, které podporují výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru.

Pracovní program však zavádí změny ve struktuře CV a tzv. track records. Tyto dosavadní formuláře budou spojeny do jednoho dokumentu členěného do čtyř sekcí. Kromě vzdělávání a pracovních zkušeností se od žadatelů očekává vyzdvihnutí nejvýznamnějších výzkumných výstupů. Ty jsou chápané široce a nezahrnují pouze publikace či monografie, ale i jiné možné typy výstupů, např. ve formě databáze. Žadatelé by měli svůj výběr odůvodnit a popsat svůj přínos a roli. Profil PI by dále měl obsahovat ocenění a další příklady uznání v rámci vědecké komunity. V rámci poslední sekce mohou žadatelé popsat, jak přispěli k rozvoji vědy a podpořili vědeckou komunitu nebo podrobněji vysvětlit okolnosti své vědecké dráhy.

Financování pomocí lump sums: Advanced granty budou pilotně financovány formou lump sum. Platba bude vyplacena na základě provedených aktivit, bez nutnosti dokládání vynaložených nákladů. Přenositelnost grantů i možnost požadovat dodatečné financování do výše 1 mil. EUR zůstávají i nadále v platnosti. Podrobnější informace naleznete ve zveřejněných Q/A.

Proof of concept granty budou nově hodnoceny pouze dvoukolově, oproti dřívějšímu tříkolovému hodnocení.

ERC také upravuje známkování projektových návrhů, kdy nově bude možné v 1. kole získat známku A bez postupu do 2. kola. Takoví žadatelé nebudou vázaní restrikcemi pro znovupodání projektového návrhu v dalším roce.

Vědecká rada ERC průběžně přehodnocuje relevanci zaměření jednotlivých hodnoticích panelů. Nově tak v rámci vědecké oblasti sociálních a humanitních věd přibude hodnoticí panel SH8 Studies of Cultures and Arts. Filosofie se stane plně součástí panelu SH5. Mění se také název panelu LS3 a podnázev a deskriptory panelu LS5.

20230714ERCGranty

Více informací najdete v samotném pracovním programu.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: ERC, Technologické centrum Praha