facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Experti navrhují témata misí pro Evropu

10. 7. 2020
Experti navrhují témata misí pro Evropu

Dne 25. června 2020 vydala Evropská komise seznam misí v rámci programu Horizon Europe pro konzultace s občany EU. Témata doporučili vysoce postavení nezávislí experti na vysoké úrovni.

Skupina nezávislých expertů na vysoké úrovni zveřejnila návrh potenciálních misí v rámci programu Horizont Evropa. Mezi tyto výzvy patří rakovina, adaptace na změny klimatu, zdravé oceány, klimaticky neutrální města a zdravá půda a potraviny. Každá z budoucích misí bude mít jasně definované měřitelné cíle a očekávané dopady dosažitelné ve stanoveném časovém horizontu.

Pět možných misí navržených misijními rady (tzv. Mission Boards) jsou:

  1. Vítězství nad rakovinou: Mission Possible
  2. Urychlení přechodu na klimaticky připravenou a odolnou Evropu
  3. Regenerace oceánů a vod
  4. 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030
  5. Péče o půdu je péče o život

V souvislosti se zveřejněním témat misí se během léta 2020 uskuteční řada akcí za účelem zapojení širší veřejnosti, jejichž cílem bude zajistit aby byly navrhované mise v souladu s potřebami občanů. Rady pro jednotlivé mise předají svá konečná doporučení Komisi na „European Research & Innovation Days„, které se uskuteční online ve dnech 22. – 24. září 2020. Komise vyhlásí vybrané mise na konci roku 2020.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR