facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Finsko chce do výzkumu a vývoje investovat čtyři procenta HDP

23. 1. 2022
Finsko chce do výzkumu a vývoje investovat čtyři procenta HDP

Finským politikům se po letech sporů podařilo vyjednat dohodu, která by mohla otevřít cestu ke zvýšení veřejných a soukromých výdajů do výzkumu a vývoje na čtyři procenta HDP do roku 2030. Země tak chce zvrátit léta podfinancování této oblasti. Bez investic ze strany podniků to ale nepůjde.

joakim honkasalo 5q4gTto8ups unsplash

Od hospodářské krize v roce 2008 výdaje na výzkum a vývoj ve Finsku téměř každoročně klesají. Od roku 2018 sice můžeme sledovat mírné zlepšení, ale i přesto země ještě nedosáhla úrovně investic do výzkumu a vývoje z roku 2009. Roky politických sporů a krátké volební cykly situaci nijak neusnadňovaly. Podnikům navíc v zemi chybí daňové pobídky, které by vedly k větším investicím do inovací.

Složitá vyjednávání konečně nesou plody

V dubnu loňského roku zřídila finská premiérka Sanna Marin parlamentní pracovní skupinu, která měla dosáhnout shody na okamžitých opatřeních potřebných k dosažení finských cílů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. „Ačkoli tento postup není běžným způsobem, jak ve Finsku řešit navýšení rozpočtu, bylo nutné vytvořit kompromis napříč všemi politickými stranami,“ uvedl pro Science Business Antti Pelkonen, poradce pro vědu v kabinetu premiérky.

Po měsících vyjednávání se tak konečně ve finské vědě blýská na lepší časy. Všechny parlamentní skupiny v zemi se dohodly na podpoře společného výdajového cíle a v prosinci minulého roku zveřejnily zprávu, která připravuje půdu pro legislativu, jež by mohla mít šanci přežít i střídající se vlády. Ve zprávě se tamní parlamentní skupiny shodují na tom, že Finsko bude do roku 2030 na výzkum a vývoj vynakládat 4 % svého HDP. Dohoda čeká na konečné schválení, které se očekává na začátku roku 2023.

Dohodou o navýšení veřejných prostředků na výzkum a vývoj z úrovně 0,83 % HDP v roce 2020 na 1,33 % v roce 2030 ukončily politické strany deset let trvající neschopnost dosáhnout konsenzu o dlouhodobém navýšení rozpočtu. Dodatečné finanční prostředky mají také Finsku pomoci posílit výzkumné vazby s ostatními evropskými zeměmi. Další finance, aby se dosáhlo uvedených 4 %, mají do tamějšího výzkumu přivézt podniky.

Evropská komise: Zvyšte investice na úroveň 3 % HDP

Krok k navýšení finančních prostředků ve Finsku tak přichází v době, kdy se Evropská komise snaží přesvědčit členské státy, aby v rámci širší reformy Evropského výzkumného prostoru (ERA) zvýšily veřejné a soukromé investice do výzkumu a vývoje na 3 % HDP.

Pro srovnání Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil v prosinci minulého roku statistiku výdajů na výzkum a vývoj v EU za rok 2020. Tehdy investovaly členské země EU do výzkumu a vývoje přibližně 311 miliard eur, což představuje v porovnání s rokem 2019 pokles o jednu miliardu eur. Celkově se tak jednalo o výdaje na úrovni 2,3 % HDP.

Největší celkové výdaje na VaVaI poměřované k HDP byly zaznamenány v Belgii a Švédsku (3,5 % HDP), dále v Rakousku (3,2 %) a Německu (3,1 %). Na opačném konci žebříčku šest členských států zaznamenalo intenzitu výzkumu a vývoje pod 1 % HDP: Rumunsko (0,5 %), Malta a Lotyšsko (obě země 0,7 %), Kypr, Bulharsko a Slovensko (všechny 0,9 %). Česká republika je za uvedené období na hodnotě 2 % HDP.

Bez podniků to nepůjde

Pracovní skupina ve Finsku rovněž navrhuje zavedení trvalých a rozsáhlejších daňových pobídek pro výzkum a vývoj, které by přiměly soukromý sektor ke zvýšení investic. Parlamentní skupina očekává, že toto rozhodnutí do konce desetiletí zvýší výdaje na výzkum a vývoj ve Finsku na avizovanou celkovou úroveň 4 % HDP. Dvě třetiny výdajů na výzkum a vývoj ve Finsku v současné době pochází ze soukromého sektoru. Čtyřprocentního cíle přitom nelze dosáhnout bez dalších závazků ze strany podniků.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroje: Science Business, Eurostat