facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak připravit Evropu na novou vlnu inovací?

24. 2. 2018
Jak připravit Evropu na novou vlnu inovací?

Digitální technologie se stále lépe dokáží spojovat s fyzickým světem, což vede k nové, zásadní vlně inovací. Zrychlující se tempo vývoje ale způsobuje v Evropě nerovnosti a problémy, jako je například nižší produktivita. Jaké kroky je třeba učinit, aby mohla Evropa vyhlížet změny z "pole-position"? Doporučení přináší nová studie Evropské komise.

Evropa je na špičce v oblasti produkce vysoce kvalitního výzkumu, svého potenciálu ale dostatečně nevyužívá. Do oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) investuje méně než ostatní lídři v oblasti, jako jsou USA nebo Čína, a je výrazně méně produktivní. Za příčiny horší produktivity v porovnání s USA označuje rozsáhlá studie Evropské komise Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018: Strengthening the foundations for Europe's future (SRIP report) právě nedostatky v oblasti inovací.

Evropa především díky svým výzkumníkům, kterých je 1,8 milionu (nejvíce na světě), samozřejmě stále patří mezi velmoci v oblasti VaVaI. Výzkumníkům se ale dostává menší finanční podpory než v ostatních zemích, jako jsou USA, Jižní Korea nebo Čína. Oproti USA je v Evropě také nižší míra vzájemného předávání znalostí. Jak v otevřeném publikování, tak především ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru dosahují USA lepších výsledků, v druhém případě dokonce dvojnásobně vyššího poměru. Silná stránka Evropy je naopak v mezinárodní spolupráci. Publikace také zmiňuje výrazné odlišnosti v jednotlivých zemích Evropy a stálé, i když ne tak zřetelně viditelné, rozdělení na západ, východ, sever a jih.

intenzita R&D.png

Digitalizace a její propojování s fyzickým světem zrychluje tempo inovací a výrazně mění celý inovační proces. Rychle rostou soukromé společnosti, především ty největší. I z toho důvodu sílí jev, který ve světě není ojedinělý, ale v případě Evropy dle reportu klíčový. Tím je koncentrace inovací a užitku z nich – tedy neschopnost šířit inovace. Produktivita tak zásadně roste pouze malému procentu aktérů a zvyšují se nerovnosti mezi jednotlivými podniky, sektory, ale i platy zaměstnanců.

Nejen na základě toho doporučuje SRIP report několik opatření, která mají reagovat na transformaci inovačního procesu a pomoci k tomu, aby byly státy Evropy špičkou v oblasti VaVaI. Mezi nutnými kroky je na prvním místě zvýšení objemu financí určených na podporu VaVaI. Dále je zmíněn větší důraz na přístup bottom-up v inovačních projektech, rozsáhlé otevření vědy, rozšíření dostupnosti vysoce rizikového kapitálu nebo strukturální reformy odstraňující překážky při tvorbě inovací (včetně rušení podniků), které mají zefektivnit realokaci zdrojů směrem k perspektivnějším a produktivnějším společnostem. Shrnutí závěrů nabízí i následující video.

 

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Evropská komise