facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Jaká je budoucnost „digitální Evropy“?

23. 3. 2019
Jaká je budoucnost „digitální Evropy“?

Plánovaný program Evropské unie v oblasti digitální infrastruktury s navrhovaným rozpočtem 9,2 miliardy EUR je o krok blíže k realizaci - ministři schválili dohodu s Evropským parlamentem týkající se jeho hlavních částí. Rada EU dosáhla s vyjednavači Parlamentu společného cíle na jednání 13. března 2019. Dohodli se na obsahu sedmiletého programu Digital Europe, jehož start je naplánován na rok 2021.

Prozatímní dohoda Rady říká, že cílem programu Digital Europe je „posílení strategické autonomie EU“. Má se tak zdůraznit význam takové Evropy, která se snaží více využívat vlastních technologií než se spoléhat na USA nebo asijské produkty a služby. Hlavním cílem programu je zlepšení evropské infrastruktury v oblasti výpočetní techniky a komunikací tváří v tvář dominantním konkurentům USA a Asie.

Pět hlavních oblastí investic

Dohoda také zavádí realizaci projektů kybernetické bezpečnosti programu v rámci samostatného nařízení, které nyní projednává Rada a Parlament. Cílem tohoto kroku je spojit Digital Europe s širší politikou EU v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Program navržený v červnu 2018 bude investovat do pěti klíčových digitálních sektorů: vysokovýkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a důvěry, pokročilých digitálních dovedností a nakonec i do zajištění širokého využití a zavádění digitálních technologií napříč ekonomikou a společností s cílem posílit vedoucí postavení evropských průmyslových technologií. Důležitým bodem je rovněž vytváření inovačních center, které malým podnikům umožní přístup k technologicky vyspělé infrastruktuře.

areas digital

Nejistý rozpočet nejen pro Digital Europe

Nezávisle na tom Rada rovněž s Parlamentem schválila podobný typ prozatímní dohody o vesmírném programu EU, který v Praze zřídí novou agenturu. Ta bude integrovat všechny současné aktivity EU týkající se vesmíru. Stejně jako u Digital Europe a dalších významných programů, o nichž se v současné době jedná, bude i rozpočet na vesmírný program, který předběžně činí 16 miliard EUR, záviset na výsledku jednání o celkovém rozpočtu EU na období 2021 až 2027.

Kdo bude mít k programu přístup?

Nezodpovězenou otázkou zůstává, do jaké míry se mohou do programu digitalizace zapojit země mimo Evropskou unii. Rada k ní ještě nezaujala oficiální stanovisko, protože ji chce řešit jako součást širších jednání o rozpočtu.

V listopadu loňského roku sestavil výzkumný výbor Parlamentu jednotný a přísnější soubor pravidel pro všechny země mimo Evropský hospodářský prostor. Někteří poslanci chtěli zcela vyloučit zahraniční účast na základě toho, že na rozdíl od výzkumného programu Horizon Europe je jednoznačným cílem Digital Europe posílit evropské schopnosti. To znamená, že třetí země, které se doposud účastnily programů EU, jako je například Švýcarsko a Izrael, stále nemají žádnou jistotu, zda a za jakých podmínek jim bude účast v Digital Europe otevřena. Totéž by po brexitu platilo i pro Velkou Británii.

Bude digitální i Česko?

I Česká republika má své ambice v digitální oblasti. Na podzim minulého roku byla představena strategie Digitální Česko, která je rozdělena do tří oblastí. Česko v digitální Evropě se týká přístupu České republiky k problematice digitální agendy na úrovni EU. Informační koncepce České republiky je zaměřena na digitalizaci v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni – sem patří nejen uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby, ale například i digitálně přívětivá legislativa nebo efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy. Třetí oblast - Digitální ekonomika a společnost - řeší problematiku, jejíž části leží mimo přímou gesci veřejné moci. Jde například o iniciativy Průmysl 4.0 či Stavebnictví 4.0. Celou strategii má na starost vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: Evropská komise (12), ScienceBusiness