facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jedenáct českých škol v žebříčku Best Global Universities Ranking 2021

22. 10. 2020
Jedenáct českých škol v žebříčku Best Global Universities Ranking 2021

Novému žebříčku U. S. News Global Ranking 2021 opět vévodí americké vysoké školy. Českých univerzit se do žebříčku patnácti set nejlepších světových škol probojovalo hned jedenáct. Nejlepších výsledků dosahovaly zejména v oborech, jako je matematika, fyzika, botanika a zoologie.

Praha Univerzita Karlova Karolinum

Univerzita Karlova se umístila nejlépe z českých škol

Vyšel nový žebříček amerického mediálního domu U. S. News, který srovnává kvalitu univerzit po celém světě, Best Global Universities. Letos žebříček hodnotil činnost téměř osmnácti set vysokých škol z celého světa, přičemž do žebříčku bylo zařazeno patnáct set nejlepších. Žebříček U. S News má přitom dlouhou tradici – již posledních třicet let každoročně srovnává nejlepší americké školy a má nezanedbatelný vliv na to, jak je tamější veřejné mínění vnímá. Mediální dům před sedmi lety proto zavedl také žebříček Best Global Universities, který porovnává americké školy vůči zbytku světa.

Metodologie žebříčku klade důraz zejména na výzkumný výkon jednotlivých škol. Mezi 13 hodnocených indikátorů tak patří například počet vědeckých publikací a monografií, jejich citovanost a mezinárodní spolupráce. Téměř 25 % výsledného skóre ale představuje také mezinárodní a regionální reputace škol, kterou U. S News vypočítalo prostřednictvím statistik společnosti Clarivate. Žebříčku tradičně vévodí americké vysoké školy s Harvard University v čele. Až na 9. místě se umístila University of Cambridge a první kontitentální evropskou školou je ETH Zurich na 26. příčce. Českých škol se v žebříčku umístilo 11.

Nejlepší čtyři české univerzity

V celkovém srovnání se na prvním místě mezi českými univerzitami s velkým odstupem umístila Univerzita Karlova, stejně jako minulý rok se i letos umístila na 210. příčce. Kromě toho získala 89. místo mezi evropskými školami. Srovnatelná je tak například s University Grenoble Alpas, švédským Royal Institute of Technology nebo rakouskou University of Vienna. Přestože obhájila své umístění z předchozího roku, tak například v žebříčku za rok 2018 se umístila už na 196. místě. Vliv má ale i to, že před třemi lety se v celkovém srovnání hodnotilo méně univerzit.

Dobrého výsledku dosáhla Univerzita Karlova také v oborovém srovnání. Umístit se jí podařilo mezi nejlepšími pracovišti ve dvaceti čtyřech kategoriích ze třiceti osmi hodnocených oborů. Ve fyzice, matematice, botanicezoologii se jí podařilo vejít už do první stovky nejlepších škol v těchto oborech. V dalších třinácti případech (zejména v astronomii, medicínských oborech, ekologii a humanitních vědách) se jí podařilo uspět v první dvoustovce.

Druhou nejlepší školou v České republice je podle srovnání žebříčku České vysoké učení technické v Praze. Podařilo se mu umístit na 516. příčce v globálním srovnání a 221. příčce v evropském srovnání. Porovnatelné je tak například s německou University of Konstanz, s čínskou Nanjing University of Information Science & Technology nebo americkou University of Wisconsin-Milwaukee. Ve 38 hodnocených disciplínách se jí vzhledem ke specializaci na technické obory podařilo umístit v šesti, z nichž nejlepší je podle žebříčku ve fyzikálních oborech – v nich se umístila na 163. místě. V dalších čtyřech oborech se umístila do pětistovky nejlepších světových pracovišť.

Třetí nejlepší školou v ČR je podle žebříčku U. S. News Univerzita Palackého v Olomouci, která se umístila od ČVUT v Praze jen s malým odstupem. Podařilo se jí získat 529. místo na světě a 228. příčku v evropském srovnání. Podobné hodnocení získaly školy jako například italská University of Verona nebo japonská Kobe University. V oborovém srovnání se jí podařilo získat umístění v šesti oborech z 38 – jedná se přitom zejména o vědy o živé a neživé přírodě, medicínu a sociální vědy. Nejlepší umístění získala olomoucká univerzita v botanice a zoologii, kde obdržela 143. místo.

Na čtvrtém místě se umístila brněnská Masarykova univerzita, která se s mírným odstupem od předchozích dvou škol umístila na 555. místě a na 240. místě ve srovnání evropských škol. Větší úspěch zaznemanala v hodnocení jednotlivých oborů, kde se jí podařilo skórovat v sedmi, přičemž do první dvoustovky se umístila v ekologii, botanicezoologii.

Zbytek českých škol se umístil až v druhé polovině žebříčku

S velkým odstupem se za první čtyřkou univerzit umístil zbytek českých vysokých škol, které se objevily v hodnocení. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala 941. místo na světě a 376. místo v Evropě. Ve srovnání nejlepších oborů se jí ale podařilo získat hned tři místa – v ekologiimikrobiologii se vešla do první stovky, v botanice a zoologii se umístila na 207. místě. O něco horší výsledek má Česká zemědělská univerzita v Praze, která se umístila na 1030. příčce mezi světovými školami a získala 406. místo v Evropě. Skórovala ale ve třech oborech, z nichž nejlepší je v botanice a zoologii. V zemědělství se umístila na 242. místě.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se umístila 1187. na světě a 462. v Evropě. V hodnocení vyniklo zejména chemické inženýrství, v němž se umístila na 225. v oborovém srovnání. Úspěchy měla ještě ve dvou dalších oborech.

Mendelova univerzita v Brně se umístila na 1288. místě ve světovém srovnání a těsně se vešla do první pětistovky v Evropě. Jediný hodnocený obor na univerzitě je botanika a zoologie, v němž získala 307. místo. Ostravská univerzita se umístila na 1339. příčce a ani jeden z jejích oborů se neobjevil ve srovnání disciplín. Jedenáctku českých škol uzavírá VŠB – Technická univerzita Ostrava, které se podařilo získat 1452. příčku.

Celý žebříček je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)