facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kdo bude řídit evropské výzkumné mise?

20. 8. 2019
Kdo bude řídit evropské výzkumné mise?

Evropská komise vyhlásila výsledky výběrových řízení do vědeckých výborů výzkumných misí nového rámcového programu Horizon Europe. Z českých institucí se do nich dostal jediný kandidát – Emil Cienciala z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Institutions europeennes IMG 4300Výzkumné mise jsou inovací v novém rámcovém programu Horizon Europe. Nově se mají stát podstatnou součástí programu a mají umožnit koordinované a flexibilní řešení aktuálních společenských otázek. O jednotlivých tématech se vedla dlouhá diskuze a řada významných evropských institucí předložila svoje návrhy. V novém rámcovém programu se nakonec bude pracovat na pěti hlavních výzkumných misích. Jde o následující témata:

  • přizpůsobení se změnám klimatu včetně společenských změn, které to sebou přinese
  • rakovina
  • zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
  • klimaticky neutrální a chytrá města
  • zdravá půda a potraviny

Výzvu na nominaci odborníků do jednotlivých výborů, které výzkumné mise budou připracovat, vyhlásila Evropská komise v květnu 2019. Nyní oznámila výsledky výběrových řízení, které můžete najít zde.

Do každého z pěti tematických výborů jmenuje Evropská komise z přihlášených zájemců 15 členů, kteří budou s působností na 18 měsíců spolupracovat na vytváření náplně a konceptu konkrétních misí. V těchto výborech přitom zasednou špičkoví evropští vědci – například včetně nositele Nobelovy ceny Haralda zur Hausena, který je předsedou patnáctičlenného výboru pro výzkum rakoviny.

Jediným zástupcem Česka se stal vědec z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Emil Cienciala. Ten získal členství ve výboru mise, jež se zaměřuje na zdraví půdy a potravin. Členství ve výboru přitom představuje možnost ovlivňovat problematiku v dané oblasti na celoevropské úrovni.

Emil Cienciala má řadu zahraničních zkušeností: doktorský titul získal na Švédské univerzitě zemědělských věd v Uppsale, kde působil i jako docent v oboru ekologie lesa. Je také členem několika mezinárodních profesních organizací.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Akademie věd ČR

Foto: Wikimedia