facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference "European Research Excellence - Impact and Value for Society"

26. 8. 2017
Konference "European Research Excellence - Impact and Value for Society"

Výzkumná rada Estonska (ETAG) a Ministerstvo pro vzdělávání a výzkum Estonska pořádájí dne 12. října 2017 pod záštitou estonského předsednictví v Radě EU konferenci o excelenci evropského výzkumu a jeho dopadu a vlivu na společnost s názvem "European Research Excellence - Impact and Value for Society".

Konference o výzkumných politikách poskytne platformu k diskuzi o vlivu předního výzkumu pro budoucnost evropské společnosti a ekonomiky. Konference bude stavět na výsledcích střednědobého hodnocení Horizontu 2020. Snahou je diskutovat příležitosti pro evropské politiky VaVaI po roce 2020 a zvýšit tak dopad a propojení mezi předním výzkumem, společností a inovacemi. Konference svede dohromady tvůrce politik, vědce, zástupce z řad průmyslu a další členy zájmových skupin, aby zajistili podporu ambiciózních investic ve výzkumu a inovacích.

Účast na konferenci je bezplatná. Doprovodný program se bude konat před a po hlavní konferenci. Zaregistrovat se můžete na www.eu2017.ee.

 

Zdroj: ERA