facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

LERU zveřejnila doporučení k 9. rámcovému programu pro výzkum a inovace

21. 6. 2017
LERU zveřejnila doporučení k 9. rámcovému programu pro výzkum a inovace

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU), která sdružuje 23 předních výzkumných univerzit, zveřejnila své doporučení k 9. evropskému rámcovému programu pro výzkum a inovace. Prezentace tohoto doporučení se zúčastnil i Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Podle nového doporučení LERU by měly výzkum a inovace zůstat jednou z hlavních priorit, do kterých by měla Evropská Unie i nadále investovat. Právě finance z evropského rámcového programu pro vývoj a inovace, zvláště vysoce ceněné prostředky poskytované Evropskou radou pro výzkum (ERC) a Akce Marie Skłodowska-Curie, mají podle LERU nepostradatelnou roli pro rozvoj konkurenceschopného výzkumu v Evropě. Právě tyto dva programy by se měly stát klíčovými prvky v 9. rámcovém programu a jejich rozpočet by měl být rozhodně navýšen.

LERU zvláště oceňuje, že současný rámcový program pro výzkum a inovace jednoznačně pozvedl evropskou vědu na vynikající úroveň a to i v oblastech, které by bylo jinak velmi obtížné financovat. Proto LERU navrhuje, aby rozpočet 9. rámcového plánu byl alespoň 120 milionů eur. Tuto částku také schválil Evropský parlament ve svém nelegislativním usnesení ze 13. června.

LERU ale k druhému (Vedoucí postavení průmyslu) a třetímu pilíři (Společenské výzvy) programu Horizont 2020 doporučuje výrazně odlišný přístup. Ten spočívá ve vytvoření jednoho společného programu pro všechny aktivity, které jsou založené na spolupráci různých sektorů, a který by nabízel větší množství příležitostí, než tomu bylo v programu Horizont 2020. Zároveň by tento program měl podporovat pokročilý výzkum a propojovat projekty, které pracují na obdobných tématech.

Další doporučení LERU se týká procesu identifikace témat a formulování pracovních programů. Dále by také k větší přístupnosti a transparentnosti spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem přispěla větší internalizace takových aktivit spíš než jejich externalizace. Průmysl či členské státy by sice měly mít možnost spolufinancovat výzkum a inovace, ale takové výzkumné aktivity by podle LERU měly zůstat součástí evropského rámcového plánu. O analýze spolupráce veřejného a soukromého sektoru se můžete dočíst zde.

Další témata, kterých se doporučení LERU týká, zahrnují potřebu zjednodušit administraci výzkumných projektů, problém rozdělení financování mezi evropským rámcovým programem a evropskými strukturálními fondy, otázku evaluace projektů a mnoho dalších. Hlavní ambicí devátého rámcového plánu by se pak mělo stát se nejjednodušším ze všech dosud realizovaných programů.

Celé doporučení si lze přečíst zde.


Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: LERU