Vytisknout tuto stránku

Návrh nového rámcového programu na podporu vědy bude zveřejněn v květnu

6. 4. 2018
Návrh nového rámcového programu na podporu vědy bude zveřejněn v květnu

Evoluce, nikoli revoluce. Tak charakterizuje nový šéf generálního ředitelství Evropské unie pro výzkum a inovace Jean-Eric Paquet devátý rámcový program (FP9), jehož navrhovaná podoba bude zveřejněna koncem května 2018. Připravené jsou 3 scénáře.

Návrh dalšího rámcového programu Evropské unie, který z větší části vytvořil Paquetův předchůdce Robert-Jan Smits – soustředící se nyní na otevřený přístup k vědě v EU – by měl být představen koncem května. Odstartuje tak proces vyjednávání o programu s členskými státy EU a Evropským parlamentem. Celková struktura programu by měla být z velké části založena na reportu skupiny na vysoké úrovni vedené Pascalem Lamym.

Jean-Eric Paquet má připravené tři scénáře návrhu lišící se dle plánovaného objemu peněz. Jestli bude na FP9 vyčleněno 80, 120 nebo 160 miliard euro se bude odvíjet nejen od návrhu budoucích celkových výdajů EU, který bude zveřejněn 2. května. Jednotliví komisaři, včetně Jeana-Claude Junckera již vyjádřili podporu pro 160 miliardovou variantu. Pro porovnání – současný rozpočet na rámcový program Horizont 2020 počítá s celkovými výdaji v hodnotě 77 miliard euro.

V FP9 by neměla chybět podpora základního výzkumu. Mírná změna by ale měla nastat ve zvýšeném důrazu na podporu konkrétních misí, které by v ideálním případě měly řešit velké společenské výzvy současnosti. Tzv. mission-oriented approach by měl koordinovat úsilí vědců z různých částí Evropy a přinést tak více top-down kontroly.

I přes blížící se termín zveřejnění návrhu ale zůstává řada problémů nejasná. Například participace Velké Británie v programu bude dle Paqueta dále diskutována. Založení a konkrétní podoba Evropského obranného fondu, který by měl začít působit po roce 2020 také zůstává otázkou.

Nedávno jmenovaný šéf generálního ředitelství EU pro výzkum a inovace Jean-Eric Paquet chce doladit návrh na FP9 a učinit změny, které umožní novému rámcovému programu co možná největší efektivitu. Změny by mohly mít restrukturalizační povahu. Jeho snahou je také provázat výzkum s dalšími oblastmi politiky jako je regionální rozvoj, energetika, doprava nebo digitální technologie.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Research, Science Business