facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Neformální jednání ministrů v Tallinnu

30. 7. 2017
Neformální jednání ministrů v Tallinnu

Dne 25. července 2017 se v Tallinnu odehrálo neformální jednání evropských ministrů pro výzkum a inovace v rámci estonského předsednictví v Radě EU. Projednávala se dvě hlavní témata: zdůvodnění investic do výzkumu a inovací a v evropská partnerství v této oblasti.

První blok byl věnován otázce zdůvodňování a komunikace investic do výzkumu a inovací s veřejností. Ministři se shodli, že investice do této oblasti sice představují naprostou nutnost pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti Evropy, ale vyslovili také potřebu, aby byly navyšující se finanční prostředky zvlášť v kontextu příštího rámcového programu dobře zdůvodněny. I proto se ministři sešli nad tématem, jak občanům, firmám i jiným národním a mezinárodním institucím ukázat pozitivní vliv, které tyto investice mají na společnost i ekonomiku. Pascal Lamy, předseda nezávislé skupiny na vysoké úrovni, pak shrnul několik bodů, jak by měla Evropa v této oblasti dále postupovat. Diskuze se také dotkla posílení vazeb mezi výzkumem a vysokými školami.

Druhý bod jednání se týkal evropských partnerství a jejich přínosu pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. Přestože se ministři shodli na důležitosti evropských partnerství, zmínili také nutnost celý systém zpřístupnit a lépe prezentovat jeho důležitost.

Přínosy výzkumu a vývoje budou diskutovány na konferenci v Tallinnu, kde budou také prezentovány výsledky otevřené konzultace.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: EU2017.ee, EU2017.ee