facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nizozemsko plánuje zavést nový systém oceňování a hodnocení vědy

16. 12. 2018
Nizozemsko plánuje zavést nový systém oceňování a hodnocení vědy

Nizozemské organizace slučující vědecká centra a univerzity budou v roce 2019 společně pracovat na novém systému hodnocení a odměňování akademických pracovníků. Plánují dramaticky snížit význam citací a publikování v časopisech s impakt faktorem. Akademici si budou moci vybrat, na jakou činnost se v rámci své kariéry zaměří.

V Nizozemsku hledají nový přístup k oceňování a hodnocení vědeckých pracovníků. Několik asociací – Association of Universities in the Netherlands (VSNU), Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Netherlands Federation of University Medical Centres (NFU) a Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) – bude v roce 2019 své návrhy konzultovat s univerzitní komunitou. K tomuto účelu bude v roce 2019 pořádáno několik konferencí. Plánovány jsou také diskuse se zahraničními odborníky. Nizozemští vědci chtějí především zvýšit efektivitu a vliv vědecké práce a také vyhovět volání po větší spolupráci a multidisciplinaritě.

Méně bibliometrie, více možností

V Nizozemí se schyluje k ústupu od hodnocení vědeckých výsledků na základě mezinárodně hojně využívaných bibliometrických ukazatelů. A to i přesto, že si v nich obecně vedou nizozemští vědci velmi dobře a zatím byly tyto ukazatele v tamním hodnocení vědy dominantní. Podle rektorky Maastricht University Rianne Letschert by si měli ti, kdo rozdávají prostředky na vědu, spíše důkladně přečíst práci žadatele než spoléhat na bibliometrii. Cílem je více uzpůsobit ohodnocení vědecké práce jejímu reálnému dopadu na společnost.

Další nevšední změna by měla umožnit větší specializaci daného odborníka na určitou činnost a ulevit tak některým vědcům od povinností, které jim jsou méně vlastní než jiné. Řeč je o rozdělení akademiků do několika skupin, kde se každá bude více zaměřovat na část náplně vědecké práce. Akademici by si tak mohli vybrat mezi tím, zda se chtějí soustředit spíše na výzkum, výuku, transfer znalostí nebo řízení. Další změna by se poté měla týkat zvýšení důrazu na oceňování spolupráce a multidisciplinarity.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Times Higher Education, VSNU