facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Nové dohody potvrzují změny v programu Horizon Europe

25. 3. 2019
Nové dohody potvrzují změny v programu Horizon Europe

Orgány Evropské unie dosáhly částečné politické dohody o novém rámcovém programu na podporu výzkumu Horizon Europe. Tu nyní musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada EU. Finální podoba rozpočtu nového programu bude známá nejdříve na konci roku 2019.

Nové dohody úspěšně zahánějí obavy ze zdržení celého nového programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizon Europe. Rozpory mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem totiž na několik týdnů paralyzovaly jednání o novém rámcovém programu. Ten má sice začít fungovat až od roku 2021, ale předběžné dohody o podobě programu musí Evropský parlament schválit ještě před volbami v květnu 2019. Nové dohody tak představují významný pozitivní krok kupředu.

moedas

Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas, Zdroj: Evropská komise 

Nově se v programu Horizon Europe objeví i podpora výzkumu a vývoje v oblasti kreativního a kulturního průmyslu. Podařilo se také schválit pět hlavních oblastí, v nichž budou v rámcovém programu vyhlašovány výzkumné mise. Ty jsou následující:

  • Adaptace na klimatickou změnu, včetně společenské transformace
  • Rakovina
  • Zdravé oceány, moře, pobřeží a vnitrozemské vody
  • Klimaticky neutrální a chytrá města
  • Zdravá půda a potraviny

Vyšší platy pro vědce z východní Evropy nebudou

Ke sporným bodům mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem patřila podpora vědeckých pracovníků v méně rozvinutých státech EU. Parlament žádal 25% bonus v osobních ohodnoceních pro vědce z patnácti zemí východní Evropy včetně Malty a Lucemburska. Tento návrh nakonec neprošel.

Místo toho se téměř 3,3 % rozpočtu Horizon Europe investuje do nástrojů rozšiřování rozvoje výzkumu a vývoje v chudších regionech EU. Peníze by tak měly například podpořit programy spolupráce univerzit s rozvinutějšími pracovišti v západní Evropě. Výsledná částka je kompromisem mezi návrhem Evropské komise, která plánovala investici ve výši 1,8 % rozpočtu programu, a snahou Evropského parlamentu věnovat do rozšiřování až 4 % finančních prostředků celého Horizon Europe. Pro srovnání – Horizon 2020 do rozšiřování investoval jen 1 % svého rozpočtu.

Potvrzeno fungování Evropské inovační rady

K nově dohodnutým částem programu Horizon Europe patří také finálním podoba Evropské inovační rady (EIC). Ta už nyní sice funguje v pilotním režimu, ale od roku 2021 by měla inovátorům poskytovat přímou podporu prostřednictvím dvou hlavních nástrojů financování. Jeden z těchto nástrojů, Accelerator, byl dalším sporným bodem mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Poslanci usilovali o vyčlenění až 40 % rozpočtu tohoto programu pouze na granty, nikoliv na půjčky nebo investice. To sice schváleno nebylo, ale výsledek jednání potvrdil, že část rozpočtu programu Accelerator bude rozdělena prostřednictvím grantů.

Kromě výše zmíněných bodů získala jasnou podporu také Evropská výzkumná rada (ERC). Ta by měla získat v příštím programovacím období až 17 % prostředků celého Horizon Europe. Podpořen byl také program stipendií a výměnných pobytů Marie Curie-Skłodowska Actions a specializovaný výzkum Společného výzkumného střediska (JRC) – útvaru Komise pro sdílení vědeckých poznatků.

„Tuto dohodu velmi vítám. Podporuje novou Evropskou inovační radu a náš program vedení výzkumu podle konkrétních zadání. V roce 2021 se chystáme spustit dosud nejambicióznější evropský program výzkumu a vývoje, s nímž bude evropská ekonomika v budoucnu silná, udržitelná a konkurenceschopná a z něhož budou těžit všechny regiony Evropy,“ prohlásil komisař pro vědu, výzkum a inovace Carlos Moedas.

Předběžnou politickou dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou Evropy a Komisí musí nyní schválit ještě Evropský parlament a Rada Evropské unie.

Některé otazníky stále zůstávají

Stále se ještě projednává otázka synergie programu Horizon Europe s dalšími chystanými programy a politikami EU. Předmětem dalších jednání jsou i ustanovení o mezinárodních dohodách o přidružení.

Největším otazníkem ovšem zůstává finální výše celého rozpočtu programu Horizon Europe. Evropská komise navrhuje příští rozpočet ve výši 94,1 miliard eur, zatímco evropský parlament usiluje o částku 120 miliard eur. Navýšení rozpočtu podporují také vědci a vědecké instituce z celé Evropy. Otázka celkové výše rozpočtu programu se vyjasní nejdříve na konci roku 2019.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj. Evropská komise, ScienceBusiness (1, 2)