facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové možnosti otevřeného přístupu do evropských výzkumných infrastruktur

9. 2. 2018
Nové možnosti otevřeného přístupu do evropských výzkumných infrastruktur

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) nabízí vědcům přístup do dalších laboratoří a výzkumných zařízení. Po pilotním projektu, který zpřístupnil laboratoře v italské Ispře, se nabídka rozšiřuje.

Koncem června 2017 umožnilo JRC přístup do 3 laboratoří v Itálii a zahájilo tak nový projekt, který má za úkol šíření vědeckých poznatků, zvyšování konkurenceschopnosti evropské vědy a propojení průmyslu a výzkumu. Možnosti využití špičkových výzkumných zařízení jsou určeny všem vědeckým pracovníkům z Evropské unie nebo kandidátských zemí pracujícím v akademické sféře, průmyslu nebo v malých a středních podnicích. Ti mají nyní možnost otevřeného přístupu i do belgických zařízení. Nabídka je následující:

Do 13. dubna je možné se přihlašovat do Nanobiotechnologické laboratoře v Istře (Itálie), kde se soustředí na nanomateriály, nanomedicínu a pokročilé materiály s důrazem na jejich zapojení do biologických systémů. Více informací zde.

Další výzvy otevírají možnost přihlásit se do výzkumných infrastruktur určených pro studium nukleárních reakcí, radioaktivity, radiace a dalších aplikovatelných technologií v belgickém Geelu. Přihlášky do těchto zařízení je možné podávat do 7. března. K dispozici jsou výzkumná zařízení RADMET (radionuklidové metrologické laboratoře), MONNET (tandemový akcelerátor), HADES (podzemní laboratoř pro měření radioaktivity) a GELINA (elektronový akcelerátor).

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Evropská komise