facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Nové výzvy pro evropskou inovační politiku

18. 1. 2018
Nové výzvy pro evropskou inovační politiku

Evropská komise vydala nový policy brief popisující základní výzvy, které s sebou přináší digitalizace a transformace průmyslu. Ke klíčovým tématům, kterými se evropská politika bude muset v budoucnu zabývat, patří zejména důležitost informačních technologií, revoluce v datech a datovém managementu či proměna pracovního trhu. Dokument přináší také doporučení, jak by na změnu měla evropská politika zareagovat.

Policy brief, který vypracovalo společné výzkumné centrum Evropské komise The Economics of Industrial Research & Innovation, je výstupem šesté evropské konference o výzkumu a vývoji v soukromém sektoru a shrnuje tak pohled účastníků konference.

Podle aktuálního policy briefu bude evropský průmysl čelit v budoucnu výzvám, které plynou z postupné digitalizace a transformace průmyslu. Evropa tak bude muset například zvýšit svou podporu sektoru informačních technologií. Ten představuje klíčové odvětví průmyslu a evropské státy v této oblasti postupně zaostávají. Důležité bude i podporovat adaptaci výrobních odvětví na nový, automatizovaný a digitalizovaný způsob produkce.

Klíčovým tématem bude i lepší práce s daty. Obrovský nárůst digitálních dat bude třeba začít efektivně využívat i v oblasti řízení průmyslu, inovací či výzkumu a vývoje. (Potenciál využití dat pro strategické rozhodování jsme probírali také v nedávném rozhovoru s Michalem Pazourem.) Zároveň je podle dokumentu důležité připravit jasný plán, jak se data budou chránit, spravovat a sbírat.

Policy brief dále upozorňuje, že spolupráce vysokých škol a soukromého sektoru přináší soukromému sektoru nebývalé výhody. Razantní škrty ve veřejném financování univerzit napříč Evropou by mohly tuto spolupráci negativně ovlivnit a ve svém důsledku oslabit i výzkum a vývoj v průmyslovém sektoru.

Klíčovou výzvou pro evropský průmysl bude i přeměna pracovního trhu. Inovace a inovativní podniky totiž nepřinášejí v oblasti zaměstnanosti jen výhody. Evropa se tak bude muset bude muset zabývat i tím, jak razantní proměna průmyslu ovlivní trh práce.

Nové politiky v nové Evropě?

Policy brief zdůrazňuje, že je nutné formulovat nové politiky v oblasti inovací a průmyslového výzkumu a vývoje. Příslušné instituce by například neměly omezit svou podporu základního výzkumu. Nadále bude nutné podporovat i společensky odpovědnou vědu a aplikovaný výzkum a vývoj. 

Řízení v oblasti inovací by se nemělo zaměřit jen na samotný růst, ale také na směr, jímž se inovace budou ubírat. S tím souvisí i potřeba nastavit evropskou politiku tak, aby působila proti zvyšování nerovností ve společnosti.

Dále by se měly nové evropské politiky zaměřit na zjednodušení, větší otevřenost a lepší koordinaci mezi jednotlivými hráči i úrovněmi působení. Regionální, národní i mezinárodní cíle a nástroje podpory by měly působit synergicky.

Policy brief ale varuje, že při hledání způsobů, jak lépe řídit evropský průmysl a inovace, by nemělo docházet ke slepému kopírování nástrojů, které fungují například ve Spojených státech. Systémová řešení by měla respektovat specifika Evropy.

Příslušné orgány by se ale podle dokumentu neměly při vytváření nových politik bát experimentovat. Nové nástroje řízení by měly být inovativní a založené na empirických datech.

V českém prostředí vydalo Technologické centrum Akademie věd ČR nedávno obdobný technology brief, který se zabývá technologiemi pro průmysl 4.0.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise