facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový evropský program na podporu kosmických technologií

17. 6. 2018
Nový evropský program na podporu kosmických technologií

Evropská komise pro příští rozpočet Evropské unie na období 2021–2027 navrhla vyčlenit 16 miliard eur na činnosti, které EU pomohou udržet si postavení světového lídra v oblasti kosmických technologií.

Kosmické technologie, data a služby se staly nepostradatelnou součástí každodenního života Evropanů a Evropa díky nim může sledovat své strategické zájmy. Díky svým značným investicím má Evropská unie v této oblasti velký náskok a evropský kosmický průmysl má výrazný potenciál. Návrh Komise spojí všechny stávající a nové činnosti v oblasti vesmíru do jediného programu. Zároveň toto odvětví získá další finanční prostředky, aby se přizpůsobilo novým konkurentům i novým technologiím.

Komise navrhuje z 16 vyčleněných miliard rozpočtu EU přidělit 9,7 miliardy eur na projekty Galileo a EGNOS, globální a regionální družicové navigační systémy EU. Dalších 5,8 miliard  eur poputuje na Copernicus, program EU pro pozorování Země. Až 500 milionů eur bude určeno na rozvoj nových bezpečnostních složek. Nový kosmický program obsahuje opatření, která pomáhají předcházet kolizím ve vesmíru a monitoruje návrat kosmických objektů na Zemi. Rovněž bude řešit rizika spojená s aktivitami slunce a asteroidy. Nové technologie mají podpořit také ochranu hranic EU i jednotlivých států.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k novému návrhu uvedl: „Investice EU do oblasti vesmíru mají výsledky i na celosvětové úrovni, těží z nich evropští občané i evropské podniky. Více než 10 % HDP EU již závisí na službách souvisejících s vesmírem a značné investice vynaložené EU umožnily dosáhnout pokroku, kterého by žádný členský stát sám nedocílil. Musíme se ale vyvíjet ještě rychleji. Data z kosmických systémů mohou evropskému průmyslu pomoci získat vůdčí postavení v oblasti internetu věcí i v případě automatizovaného řízení průmyslu. Mohou nám pomoci také přesněji monitorovat emise skleníkových plynů.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu dodala: „Náš plán je jasný – zachovat a modernizovat stávající infrastrukturu pro Galileo a Copernicus a začít víc využívat data z kosmických systémů. Naše ambice a vize dnes získaly podobu konkrétního programu, a Evropa je tak lépe připravena reagovat na rozsáhlé změny, ke kterým v kosmickém odvětví dochází.“

Nový kosmický program také zavádí řadu nových prvků. Například zlepší přístup začínajících podniků k rizikovému financování, umožní vytvořit nová partnerství, jejichž účelem bude efektivní vývoj a nákup inovativních produktů a služeb. Usnadní také začínajícím podnikům přístup k testování a náležité certifikaci a normalizaci. Dalším bodem programu bude zachování autonomního, spolehlivého a nákladově efektivního přístupu EU do vesmíru.

 

Zdroj: Evropská komise