facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový institut bude zkoumat vědecké systémy

8. 10. 2019
Nový institut bude zkoumat vědecké systémy

Na konci září v Londýně oficiálně zahájil provoz nový výzkumný ústav Research on Research Institute (RoRI), který se bude zabývat vědní politikou a vědou jako objektem zkoumání. Cílem RoRI je vytvořit nezávislý prostor pro učení a spolupráci mezi výzkumníky, donátory, technology a tvůrci vědní politiky. 

RoRI graphic

RoRI spolufinancují univerzity v Sheffieldu a Leidenu, organizace Digital Science, UKRI a nadace Welcome Trust, v jejíchž kancelářích v Londýně má institut své sídlo. Bude ale fungovat jako otevřená platforma, o partnerství již vyjádřilo zájem dalších 11 institucí, od soukromých nadací až po grantové agentury z celkem osmi zemí – Rakouska, Kanady, Dánska, Německa, Indie, Nizozemska, Švýcarska a USA. Jedním z partnerů se stane i African Academy of Sciences.

Za rozmanitější, volně publikovaný výzkum

Institut RoRI by chtěl pomocí analýzy výzkumných systémů a dat pomoci vytvářet strategičtější, otevřenější a rozmanitější výzkumné prostředí. Partneři budou navrhovat projekty společnými silami a získaná data sdílet mezi sebou. Díky shromážděným datům RoRI nabídne komparativní analýzu výzkumných systémů a kultur, díky níž bude moci dále vyvíjet a testovat například nové metody hodnocení vědy.

Aktivity Research on Research Institute budou vedle partnerských výzkumných projektů zahrnovat i průběžné informační semináře. Všechna zjištění a použité metody budou navíc volně publikovány. Donátoři a výzkumné instituce spolupracující na programu budou mít přístup ke chráněné datové platformě, kterou bude spravovat Welcome Trust jako nezávislý zprostředkovatel.

První výstupy: mapa dotací a report o doktorandech

Mezi prvními výstupy RoRI mimo jiné zveřejnil například mapu výzkumných oborů ve zdravotnictví Health Research Funding Landscape, jejímž cílem je podpořit výzkumné organizace při stanovování priorit. Mapa zobrazuje data o publikacích v těchto oborech a zdrojích jejich financování.

Se spuštěním RoRI byl vydána také zpráva, která nabízí pohled na doktorandy a doktorské studium v 21. století. Autoři v něm konstatují značný nedostatek dat o doktorských studentech a absolventech napříč jednotlivými výzkumnými systémy a nedostatečnou schopnost zlepšení prostřednictvím srovnávání národních dat.

James Wilsdon, profesor na University of Sheffield, který byl jmenován do funkce ředitele RoRI, tvrdí, že se celosvětově zvyšuje zájem o to vědět, jak je výzkum financován, praktikován a hodnocen, a jak lze výzkumné systémy otevřít a zefektivnit. „Zkoumání výzkumu není nic nového – můžeme stavět na spoustě vynikající práce. Nicméně, tato oblast může být špatně propojená, a tudíž i špatně aplikovaná ve strategiích a v postupech. Ve spolupráci s našimi partnery, kteří společně investují do výzkumu několik miliard liber ročně, má RoRI jedinečnou příležitost navrhnout nové metody a experimentovat s kreativními přístupy v rozhodování, stanovení priorit a hodnocení“, dodává Wilsdon.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroj: RoRI, The University of Sheffield, WONKHE