facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřený přístup do evropského Společného výzkumného střediska

1. 7. 2017
Otevřený přístup do evropského Společného výzkumného střediska

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) nabízí vědcům přístup do svých laboratoří a výzkumných zařízení. Už nyní je možné podat některé přihlášky.

Společné výzkumné středisko (JRC), jehož instituce se zabývají základní výzkumem a odbornou a technickou podporou politik Evropské unie, otevírá v novém projektu svoje zařízení vědcům zvenčí, ať už pracují v akademické sféře, průmyslu nebo v menších a středních podnicích. Výzva je otevřena všem vědeckým pracovníkům z Evropské unie (nebo z kandidátských zemí).

Tento projekt je součástí strategie Společného výzkumného střediska, které má za úkol šíření vědeckých poznatků, zvyšování konkurenceschopnosti evropské vědy a propojení průmyslu a výzkumu. V pilotní fázi projektu Společné výzkumné středisko otevřelo svá tři výzkumná zařízení v italské Ispře, kde budou mít hostující výzkumníci možnost pracovat na tématu jaderné bezpečnosti (laboratoře Euroatomu), chemie, biologie a v oblasti věd o živé přírodě, dále ve fyzice, vědách o neživé přírodě, informačních a komunikačních technologiích a v oblasti foresight analýzy.

Od 26. června 2017 do 29. září 2017 je možné se přihlašovat do Nanobiotechnologické laboratoře, kde se soustředí na nanomateriály, nanomedicínu a pokročilé materiály s důrazem na jejich zapojení do biologických systémů. Více informací zde.

Od 26. června 2017 do 20. října 2017 je možné podávat přihlášky do The Hopkinson Bar laboratoře, kde se studuje především bezpečnost budov a ochranných materiálů při výbuchu a testování materiálových komponent při náporu či úderu. Více informací zde.

Od 18. září 2017 do 29. prosince 2017 pak bude možné se přihlásit do laboratoře s reakční zdí, kde například testují vlastnosti velkých struktur při zemětřesení. Více informací je k nalezení zde.

Po ukončení této pilotní fáze se plánuje postupné otevírání laboratoří v Belgii, Nizozemí a v Německu. 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise