facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Otevřený přístup má monitorovat vydavatelství Elsevier

5. 7. 2018
Otevřený přístup má monitorovat vydavatelství Elsevier

Proces přechodu k otevřenému publikování v Evropské unii pokračuje. Dalším krokem je spuštění tzv. Open Science Monitor – platformy, která má monitorovat vývoj v otevřeném publikování. Společnost Elsevier nemá pověst příznivce otevřeného přístupu, paradoxně ale právě ona bude subdodavatelem v novém projektu.

Evropská unie se snaží akcelerovat proces otevírání vědy a postupně se jí daří realizovat naplánované kroky. Přestože tempo změn je pomalejší, než původně zástupci EU chtěli – plán byl otevřít přístup do roku 2020 – nyní se dostali ke spuštění tzv. Open Science Monitor. Po významnějším pokroku i ve dvou projektech – European Open Science Cloud a Open Science Policy Platform – se jedná o další posun celého procesu.

Open Science Monitor

Open Science Monitor by měl poskytovat data týkající se procesu otevírání vědy v Evropské unii. Měl by sloužit především k pochopení vývoje v dané oblasti a poskytovat kromě samotných dat i určitý vhled do problematiky. Nástroj by měl shromažďovat data, díky kterým bude možné porovnat vývoj nejdůležitějších indikátorů s ostatními partnerskými státy. Open Science Monitor bude sloužit také jako podpora již zmiňovaných nástrojů Open Science Policy Platform a Open Science Cloud.

Elsevier ve střetu zájmů

Nizozemský vydavatelský gigant Elsevier figuruje v projektu Open Science Monitor jako „subdodavatel“. Firma bude realizovat část výzkumu, který se týká postojů výzkumníků ke sdílení dat. Důležitější je ale fakt, že většina indikátorů bude založena na datech z databáze Scopus, kterou provozuje právě Elsevier. Tato „náklonost“ k vydavatelství se nyní setkává s kritikou. Nizozemská společnost totiž podle deníku The Guardian prokazatelně dlouhodobě bojuje proti trendu otevírání přístupu, a to jak prostřednictví lobbistů, tak podporou PR kampaní či zákonů, které jsou proti tomuto procesu. Špatnou pověst si nakladatelství získává také kvůli neochotě ustoupit z vysokých poplatků za přístup k publikacím. Z těchto důvodů se v nedávné době rozhodly německé i švédské výzkumné instituce dále s Elsevierem nespolupracovat. Především jim vadí, že Elsevier není ochotný přistoupit na jejich požadavky týkající se postupného přechodu k otevřenému přístupu.

Využívání dat právě tohoto vydavatelství se tak jeví jako velice kontroverzní krok, a to především z toho důvodu, že na základě Open Science Monitor plánuje EU definovat další směřování v otázce otevřeného přístupu k vědeckým výsledkům a chce tento nástroj využívat i jako pomocníka při tvorbě konkrétních politik. Tento fakt přirovnává The Guardian k situaci, kdy by měla například společnost McDonald’s monitorovat stravovací návyky obyvatelstva a toto sledování by následně bylo využito při rozhodování o podobě příslušné politiky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: The Guardian, Times Higher Education (1, 2), Evropská komise