facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Partnerské burzy Societal Challenge

2. 9. 2017
Partnerské burzy Societal Challenge

Evropská síť NCP BioHorizon bude pořádat dvě partnerské burzy, jejichž cílem by mělo být vytváření partnerství pro společné projekty do výzev H2020. Konkrétně se jedná o výzvy Societal challenge 2 + KET biotech, jejichž vyhlášení se očekává v říjnu 2017.

Partnerská burza v Bruselu se uskuteční v rámci akce Horizon 2020 Societal challenge 2 infoweek dne 15.11.2017. Celá akce Horizon 2020 Societal Challenge 2 Infoweek probíhá ve dnech 14. -17. 11. 2007 a více informací o této akci můžete nalézt zde.

Dále se bude konat 6.11. 2017 mezinárodní partnerská burza zacílená specificky na témata výzvy H2020 - Societal challenge 2 - Sustainable food security 2018. Tato burza je pořádána jako doprovodná akce mezinárodního kongresu RAFA 2017, který se koná v Praze.

Účast na této partnerské burze je bezplatná a není podmíněna registrací na kongres RAFA. Zájemci mají již nyní možnost předregistrovat se zde a budou posléze přímo kontaktování organizátory pro přípravu konkrétních nabídek spolupráce. Více informací k partnerské burze najdete na těchto stránkách.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR