facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Platforma výsledků programu H2020

3. 8. 2020
Platforma výsledků programu H2020

Od loňského roku funguje na pilotní bázi Platforma výsledků programu Horizont 2020. Cílem platformy je zajistit, aby se výsledky výzkumu mohly co nejrychleji a nejúčinněji „přetavit“ v potřebné inovace, a nabídnout investorům nástroj pro nalezení vhodných investičních příležitostí.

Projekty vykazují tzv. klíčové využitelné výsledky (KER – Key Exploitable Results), které mají vysoký potenciál následného využití v návazných výrobcích, procesech, řešeních, dalším výzkumu, vzdělávání či jako příspěvek k politikám.

Investoři si mohou vyhledat projekty dle:

  • požadavků na finanční podporu od investora
  • připravenosti na investora
  • stavu produktu/ služby pro komerční využití (posouzení TRL úrovně)
  • typu radikální průlomové inovace
  • aj.

Platforma je umístěna na portálu Evropské komise pro finanční příležitosti a tendry (Funding and Tenders Opportunities Portal), který nabízí stále více funkcí a poskytuje velmi rozsáhlé spektrum informací. Pod kapitolou Projekty a výsledky v rámci programu H2020 najdeme několik rubrik:

  • Panel Horizont 2020 (Horizon Dashboard) – umožňuje přístup ke statistikám a datům o výzkumu a inovacích v EU a je propojený na grafické nástroje
  • Platforma výsledků programu H2020 (Horizon Results Platform) – viz výše
  • Podpora šíření a využívání výsledků (Horizon Results Booster) – pro ty, kteří se nespokojí s pouhým splněním povinností v rámci H2020, ale chtějí využít dalších nabízených služeb
  • Úspěšné příklady (Innovation Success Stories) – nabízí zajímavé výsledky v časové posloupnosti s možností tematického filtrování
  • Horizon 2020, FP7 and RFCS projects – nabízí komplexní přehled o financovaných projektech prostřednictvím databáze CORDIS

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR