facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Pracovitější a úspěšní doktorandi trpí stresem nejvíce

27. 2. 2018
Pracovitější a úspěšní doktorandi trpí stresem nejvíce

Pracovní zátěž doktorandů je i s ohledem na výši jejich příjmů vysoká. To se odráží na jejich psychice. Oproti ostatním vyučujícím nebo studentům na vysokých školách je u nich násobně větší riziko vzniku zdravotních problémů způsobených nadměrným mentálním zatížením, ukazuje nová studie. Největší mírou stresu trpí ti nejúspěšnější a nejpracovitější.

O přepracování a zvyšujícím se stresu u akademiků a vědců obecně jsme již psali. Nová studie, kterou zpracovali odborníci z Tasmánské univerzity, se podrobněji zaměřuje na stres u doktorandů. Celkem 81 zkoumaných doktorandů bylo porovnáváno s ostatní populací. Dle výsledků zažívají právě studenti doktorských studijních programů vyšší psychický stres.

Výzkum prokázal významně vyšší hladinu stresu u doktorandů, kteří překračují plány povinností v rámci studia, a to o 80 %. Výrazně horší výsledky mají tito studenti oproti ostatním doktorandům i v ukazatelích týkajících se úzkostí a depresí (o 70 respektive 90 %). Většina respondentů v návaznosti na to přiznala, že stres negativně ovlivňuje jejich výkon, 36 % dokonce deklarovalo, že má tento aspekt přímý vliv na jejich schopnost úspěšného plnění povinností spojených se studiem. Pouze dvě osoby ze zkoumaného vzorku stres v jejich práci neovlivňuje.

Další studie, provedená v Belgii již minulý rok, odhalila, že doktorandi jsou v porovnání s ostatními studenty i vyučujícími mnohem více mentálně zatíženi a riziko vzniku zdravotních problémů s tím souvisejících je u nich téměř trojnásobně větší. S touto problematikou pak úzce souvisí i platové podmínky doktorandů. Alespoň v tomto ohledu se v České republice situace v poslední době zřejmě začíná posouvat k lepšímu - čtěte zdezde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Times Higher Education