facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Priority bulharského předsednictví Rady EU

17. 1. 2018
Priority bulharského předsednictví Rady EU

Bulharsko zahájilo 1. ledna 2018 své historicky první předsednictví Rady EU. Pomyslný „štafetový kolík“ převzalo po Estonsku. Motto předsednictví „United, We Stand Strong” reflektuje myšlenku jednoty a solidarity v Evropě. Slovo „United” odkazuje na snahu překlenout mezeru mezi institucemi a občanskou společností, a to prostřednictvím otevřenosti, transparentnosti a odpovědnosti.

12012018 Bulgaria EU.jpg 1987258066Bulharské předsednictví z velké míry následuje závěry předsednického Tria přijaté 23. června 2017, kdy se Bulharsko, Estonsko a Rakousko domluvily, že budou věnovat pozornost digitálním službám, energetické unii a politice v oblasti klimatu a životního prostředí, činnostem na podporu hospodářského růstu s ohledem na sociální aspekty, vnitřní bezpečnost, stabilní politiku sousedství a rozšiřování.

Mezi hlavní priority patří ekonomický růst a sociální koheze s ohledem na zaměstnanost mladých lidí (The Future of Europe and Young People). Další zájmovou oblastí bude západní Balkán (Western Balkans), a to v kontextu přistupování zemí do EU. Bulharské předsednictví se zaměří rovněž na otázky spojené s migrací a bezpečností (Security and Stability) a rozvoj digitální ekonomiky (Digital Economy).

Priority v oblasti VaVaI

Priority v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) do značné míry vycházejí z programu skupiny Trio. Bulharsko si stanovilo, že je třeba rozhodnout o otázkách v oblasti digitální ekonomiky – týká se například elektronické komunikace, poskytování přeshraničních služeb zejména malým a středním podnikům, soukromí na internetu či kybernetické bezpečnosti. Rozvoj komunikačních technologií ve spojení se vzdělávacím systémem mladých lidí vytvoří potenciál pro růst konkurenceschopnosti Evropy. Jedním z cílů bude zrychlit přenos znalostí, údajů a výsledků výzkumu na podporu nové generace inovátorů a výzkumníků. Bulharsko má v plánu mj. také podporovat otevřenou vědu a vytvořit cestovní mapu pro způsob řízení a financovaní (tzv. European Open Science Cloud) a nástroj pro integrovanou exa-kapacitu superpočítače a datových infrastruktur.

Důležité bude maximalizovat dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur a její otevřenost k průmyslu a společnosti. Částečně s tím souvisí také to, aby byla zajištěna implementace programu EURATOM pro výzkum a školení během období 2018–2020. Dále by se jménem EURATOM měl schválit výchozí bod pro vznik nového mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER).

Mezi prioritami se objeví i potravinářská oblast, konkrétně s apelem na zvýšení povědomí o výzkumu a inovacích u bezpečnosti potravin a výživové bezpečnosti. Bulharsko si dalo za cíl posílit kvalitu potravin v celé EU, aby se překonaly stávající stereotypy o špatné kvalitě v zemích bývalého komunistického bloku a aby byla zajištěna kvalita potravin pro každého občana EU.

V rámci EU naplno vypukly debaty o nové podobě příštího rámcového programu v letech 2021–2028, který nahradí končící program Horizont 2020. Bulharské předsednictví by v tomto ohledu chtělo přispět do debaty se stanovením směrů přístupu k příštímu rámcovému programu pro výzkum a inovace.

Vybrané akce v oblasti VaVaI během bulharského předsednictví

22.–23. února 2018 – osmý ročník University Business Forum, Sofia
9. března 2018 – ministerská konference Future Multiannual Financial Framework, Sofia
21. března 2018 – zasedání řídicího výboru ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), Sofia
22.–23. března 2018 – Inovační týden: Finanční instrumenty; Evropský inovační a technologický institut (EIT) a vlajková konference o výzkumných infrastrukturách, Sofia
19. dubna 2018 - ministerská konference Clean Energy – negotiating the way ahead, Sofia
14.–15. června 2018 – konference Food 2030, Plovdiv

Podrobné informace o bulharském předsednictví naleznete zde. Program bulharského předsednictví je dostupný zde.

 

Autor: Jiří Písecký, CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace