Vytisknout tuto stránku

Projekt BOHEMIA - výsledky foresightové studie budoucích scénářů evropské politiky VaVaI

24. 4. 2017
Projekt BOHEMIA - výsledky foresightové studie budoucích scénářů evropské politiky VaVaI

Evropská komise vydala shrnutí výsledků foresightové studie budoucích scénářů evropské politiky VaVaI po roce 2030, tedy tématu probíhajícího projektu BOHEMIA - Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union's Future Policies in Research and Innovation.

Studie představuje hlavní současné megatrendy, společenské výzvy kterým se věnuje výzkum a výzkumná politika. Každý z těchto trendů - globální politický a společensko-hospodářský vývoj, klima a energetika, životní prostředí, přírodní zdroje, zdraví, bezpečnost a přizpůsobivost, interakce lidí a technologií a vývoj urbanizace - je představen z hlediska dvou scénářů:

První negativní scénář nastiňuje střednědobý vývoj beze změn ("perseverance scenario"): negativní dopady globálního oteplování, degradace životního prostředí, zdravotního stavu populací, růst nerovnosti a nezaměstnanosti, konfliktní světový řád.

Druhý scénář nahlíží možný vývoj pokud společnost bude vědomě konat s cílem negativní dopady změnit ("change scenario"): udržitelný rozvoj a využívání přírodních zdrojů, rozšíření oběhového hospodářství, přizpůsobení životních rovnováh demografickému vývoji a mírová spolupráce. Shrnující studie New Horizons: Future Scenarios for Research & Innovation Policies in Europe uvádí, jakým způsobem může kvalitní politika VaVaI zajistit, aby se Evropa stala leaderem pozitivního scénáře, resp. zmírnit negativní dopady.

Publikaci naleznete zde.

 

Zdroj: CZELO