facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První koordinované aktivity EU v rámci Akčního plánu ERAvsCorona

24. 4. 2020
První koordinované aktivity EU v rámci Akčního plánu ERAvsCorona

Evropská unie chce sjednotit úsilí členských států v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Výrazem této snahy je akční plán ERAvsCorona, který přináší rámec pro dosavadní iniciativy v boji proti viru a onemocnění, které způsobuje. V rámci zastřešujícího dokumentu již bylo přijato prvních deset prioritních opatření, která v krátkodobém horizontu reagují na aktuální pandemii.

EU

Evropští lídři se zavázali učinit vše, co bude v jejich silách, aby podpořili výzkum, koordinaci úsilí a hledání synergií v rámci evropské výzkumné komunity. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské rady Charles Michel již na konci března deklarovali připravenost Evropské unie zorganizovat mezinárodní sbírku, která zajistí odpovídající prostředky na vývoj a nasazení vakcíny proti COVID-19.

Ministři odpovědní za výzkum a inovace také na začátku dubna podpořili následujících deset prioritních opatření v rámci nového akčního plánu ERAvsCorona. Jedná se o klíčové koordinované aktivity, které nyní implementují jednotlivé členské státy a útvary Komise a které jsou zaměřeny na pomoc v krátkodobém horizontu:

  1. Koordinovat financování výzkumu, vývoje a inovací souvisejících s koronavirem a umožnit národním autoritám bližší spolupráci a propojení aktivit na úrovni rámcového programu.
  2. Rozšiřovat a podporovat klinické studie, shromáždit další finanční prostředky na rozšíření a podporu provádění rozsáhlých klinických studií v celé Evropě.
  3. Vytvořit nové finanční nástroje pro inovativní přístupy reagující na koronavirus, které přináší rychlé výsledky relevantní pro společnost a zvyšují připravenost zdravotnických systémů.
  4. Navýšit podporu inovativních společností, například prostřednictvím dodatečné podpory nedávné výzvy Evropské inovační rady (EIC), v níž bylo podáno více než 1000 žádostí o projekty související s koronavirem.
  5. Vytvářet příležitosti pro další zdroje financování výzkumných a inovačních aktivit souvisejících s koronavirem udělováním známek Seal of Excellence kvalitním nepodpořeným projektům v rámci výzev EIC, které by mohly získat podporu na národní či regionální úrovni nebo ze soukromých zdrojů.
  6.  Poskytnout kompletní přehled o všech zdrojích financování výzkumných a inovačních aktivit souvisejících s koronavirem.
  7. Zřídit ad-hoc pracovní skupinu na vysoké úrovni, která bude poskytovat poradenství ohledně dalších výzkumných aktivit, které mají význam pro Evropskou unii, a komunikovat koordinované akce v oblasti VaVaI veřejnosti.
  8. Zajistit přístup k výzkumným infrastrukturám a k datům, jimiž disponují, pro výzkumníky zabývající se problematikou koronaviru; sladit nabídku a poptávku služeb napříč hranicemi.
  9. Zřídit platformu pro sídlení výzkumných dat ohledně koronaviru napojenou na Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC), v níž budou výzkumníci sdílet své výsledky podle principů FAIR v nejkratším možném čase (platforma již byla spuštěna zde)
  10. Zaštítit panevropský Hackathon k mobilizaci evropských inovátorů a veřejnosti, který umožní zkrátit dobu zavádění některých řešení ( #EUvsVirus , probíhá 24. – 26. dubna 2020).

Akční plán by měl být do budoucna pravidelně aktualizován o další krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá opatření, která podpoří evropský výzkum v řešení problematiky související s koronavirem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Evropská komise