facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Rakouské předsednictví Rady EU se zaměří na bezpečnost

3. 6. 2018
Rakouské předsednictví Rady EU se zaměří na bezpečnost

Od 1. července 2018 přebírá Rakousko předsednictví v Radě Evropské unie. Vystřídá tak Bulharsko. Podle dosavadních informací se zdá, že oblast výzkumu, vývoje a inovací mezi prioritu rakouského předsednictví patřit nebude.

Po estonském a bulharském předsednictví nastoupí od 1. července 2018 do čela Rady Evropy Rakousko. Zatím se ovšem zdá, že výzkum, vývoj a inovace nebudou na prvních místech rakouské agendy pro následující půlrok. Jako heslo pro své, v pořadí již třetí předsednictví v čele Evropy, si země vybrala: „Evropa, která chrání“. To do značné míry odráží hlavní priority, které si země na dalších šest měsíců vytyčila. Zaměřovat se bude především na problematiku migrace a bezpečnosti v Evropě. Zabezpečení evropských hranic, omezení ilegální migrace a stabilizace situace na Balkáně tak bude patřit k hlavním bodům rakouského předsednictví.

Ke klíčovým tématům, která se úzce dotýkají problematiky výzkumu, vývoje a inovací a zůstávají nadále aktuální, patří odchod Velké Británie z Evropské unie a vyjednávání devátého rámcového programu. O vyjednávání nového programu pro výzkum, vývoj a inovace, Horizon Europe, jako o jednom z důležitých bodů rakouského předsednictví v oblasti výzkumu a vývoje, hovořila také rakouská zástupkyně Výboru pro Evropský výzkumný prostor (ERAC) Julia Prikoszovits na plenárním zasedání tohoto výboru v květnu 2018.

K dalším cílům Rakouska v této oblasti patří zhodnocení fungování Evropského výzkumného prostoru (ERA) a dále podpora některých klíčových aspektů evropské vědní politiky - například iniciativy na podporu nového evropského superpočítače, vytváření systému pro otevřenou vědu European Open Science Cloud, síť European University Network Initiative a také podpora obranného výzkumu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ERA, Reuters