facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rakouští vědci přišli s nápady pro příští rámcový program EU

12. 10. 2016
Rakouští vědci přišli s nápady pro příští rámcový program EU

Think-tank zřízený rakouskou vládou považuje za stěžejní pro další rámcový program (FP 9) jednodušší pravidla, větší míru kvalitního vyhodnocování, vyšší účast výzkumníků ze zemí mimo EU a záruku, že nový program nebude sloužit k financování žádných jiných programů.

Patnáctičlenný rakouský think-tank, jehož členem je mimo jiné bývalý prezident Evropské rady pro výzkum Helga Nowotny, sepsal svá doporučení v dokumentu, který byl vydán minulý týden. Nový rámcový program by měl být nástupcem současného programu Horizont 2020, který potrvá až do roku 2020.

Hlavními změnami do příštího programu by dle rakouských vědců mělo být především radikální zjednodušení celého procesu a Evropská komise by rovněž měla posílit evaluační kapacity. Výzkumná témata pro FP 9 by měli vybírat nezávislí odborníci a aspoň třetina rozpočtu by měla být věnována na společenské výzvy, jako je boj proti změně klimatu. Je také podstatné vyhnout se opakování situace z loňska, kdy byly finance z Horizontu 2020 využity na financování jiného investičního fondu. Kromě tohoto by také nový program měl být více otevřen pro výzkumné pracovníky ze zemí mimo EU.

Zpráva think-tanku bude nyní otevřena širším diskusím, včetně on-line konzultace na rakouském portálu evropského výzkumného prostoru.