instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Financování výzkumu v evropském rozpočtu na rok 2018

22. 11. 2017
Financování výzkumu v evropském rozpočtu na rok 2018

Evropská unie dospěla k dohodě o rozpočtu na příští rok. Na program Horizont 2020 bude vyčleněno 11,2 miliard eur. Tyto prostředky mimo jiné podpoří strategické cíle Evropské komise. Na podporu malých a středních podniků poputuje 354 milionů eur.

Celkový rozpočet EU na rok 2018 bude činit 160,1 miliardy eur v závazcích (tj. prostředky, které mohou být v daném roce přislíbeny ve smlouvách) a 144,7 miliardy eur v prostředcích na platby (prostředcích, které budou vyplaceny). Téměř polovina uvedených finančních prostředků – 77,5 miliardy eur v závazcích – bude využita na opatření, jimiž se bude posilovat evropské hospodářství, zvyšovat konkurenceschopnost univerzit či zajišťovat lepší připravenost podniků na globálním trhu. Celkem 2 miliardy eur pak budou směřovat do Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), dále 354 milionů eur půjde na podporu malých a středních podniků.

Program pro financování evropského výzkumu a inovací Horizont 2020 získá příští rok 11,2 miliardy eur. K hlavním strategickým cílům pracovního programu patří nízkouhlíkové technologie, oběhové hospodářství, čistá energetika a digitální technologie. Strategickou prioritou bude také výzkum v oblasti migrace.

Z rozpočtu Horizontu 2020 bude také podpořen výzkum v oblasti bezpečnosti a kyberbezpečnosti. V souvislosti se zahájením provozu Evropského obranného fondu se dále vyčlení 40 milionů eur na kooperativní výzkum inovativních obranných technologií a produktů. Spolu s 25 miliony eur, které byly na výzkum v oblasti obrany investovány už v roce 2017, bude činit celkový rozpočet EU na obranný výzkum do roku 2019 až 90 milionů eur.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise