facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Slovensko dá miliardy eur na vědu, chybí mu ale centra excelence

17. 4. 2023
Slovensko dá miliardy eur na vědu, chybí mu ale centra excelence

Slovensko se začíná výrazněji orientovat na podporu vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání. Do rozvoje a využití lidského kapitálu chce v nejbližších letech investovat celkem 2,6 mld. eur. Zatím ale zemi chybí jednotná strategie i vědeckovýzkumná centra.

20230414HildegardaHorska ecportlIustrační foto Aurelium Bratislava

Slovensko zatím nemá přesně definovanou vizi a dlouhodobé strategické cíle, z nichž by vycházela politika a investice v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací. I když bylo vytvořeno několik strategických dokumentů, prozatím nebyly v praxi implementovány. Jedním z hlavních důvodů byla jejich značná fragmentace a s tím související náročnost koordinace aktivit a jejich vyhodnocení. Za jediný komplexnější dokument lze považovat vládní materiál s názvem „Národní strategie výzkumu, vývoje a inovací 2030“.

Jedním z důvodů, proč vláda klade důraz na podporu vědy a výzkumu a na propojení akademického sektoru s výrobou, je i malá podpora veřejnosti. Podle série průzkumů veřejného mínění Eurobarometr mají občané Slovenska menší zájem o vědu a technologii a inovace, než je průměr v rámci EU. Pouze 23 % mladých lidí ve věku 15-24 let odpovědělo v průzkumech, že má o nové výzkumné a technologické objevy velký zájem.

Košický klastr je jediný v zemi

Právě vhodné a včasné propojení vědy a praxe je silným motivačním aspektem pro zvyšování zájmu mladých lidí o vědu, výzkum a inovace. Podpůrných a zároveň popularizačních aktivit směřujících k propojení vědy, výzkumu, inovací a praxe je zatím na Slovensku poměrně málo a když už existují, tak jsou soustředěny pouze ve větších městech. Jako příklad lze uvést zážitková centra vědy Steel Park v Košicích nebo Aurelium v Bratislavě.

Příkladem propojení praxe a výzkumu je pak košický klastr IT Valley. Jedná se v podstatě o jediné vysoce sofistikované vědecké centrum na Slovensku, kde se úspěšně propojily místní univerzity, samospráva, firmy a výzkumné instituce.

Napříč celým Slovenskem chybí zdroje na podporu vzniku a rozvoje takových center. Proto lze zřizování center vědy, výzkumu a inovací v současné době, kdy je obecně zdůrazňována nezbytnost nových vědeckých postupů zaměřených především na zlepšování a ochranu klimatu a životního prostředí, považovat za vysoce aktuální.

Podpora vědy a výzkumu může být významnou investiční příležitostí rovněž pro české firmy a jednotlivce. Slovensko postupně zvýší investice do výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu tak, aby se v roce 2030 dostaly na úroveň 0,67 % HDP.

Společně s ČR: Automobilový průmysl i životní prostředí

Oblast je zároveň prostorem pro vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi Českou a Slovenskou republikou. Ukázala to nedávná společná on-line diskuse portálu Euractiv na téma „Český a slovenský automobilový průmysl – Fit for 2035“. Účastníci diskutovali o situaci po roce 2035, tedy po období, kdy má v EU skončit výroba automobilů se spalovacími motory.

Podle odborníků to bude vyžadovat masivní investice, vhodné schéma zvyšování kvalifikace a zejména udržitelný podnikatelský plán. Příležitosti pro české firmy se tak na Slovensku otevírají nejen v modifikovaném automobilovém průmyslu a ochraně klimatu a životního prostředí, ale také v dalších oblastech, jako jsou například úsporná energetická řešení nebo digitalizace výroby a státní správy.Autorka: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz.
logo_MED.png