facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Strategie EU pro Podunají chce vytvořit sociální sítě

25. 8. 2017
Strategie EU pro Podunají chce vytvořit sociální sítě

Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie) vznikla jako druhá makroregionální strategie EU. V současné době je snahou v rámci této strategie vytvořit sociální sítě a webové stránky a rozvíjet tak široké spektrum aktivit ve prospěch vědecké činnosti.

Cílem Podunajské strategie je vytvořit rámec pro spolupráci, která by vedla k odpovědím na společné výzvy, jimž daný makroregion čelí, a to v podobě projektů či provázanější spolupráce. Tento nástroj, by měl zajistit účinnější horizontální koordinaci, synergii existujících aktivit a efektivnější a integrované využití dostupných finančních nástrojů a fondů EU i dalších zdrojů. 

Momentálně vznikla za účelem posílení spolupráce nadnárodních projektů ve vybraných tematických oblastech a podpory v naplnění cílů Strategie EU pro Podunají, iniciativa vytvoření sociálních sítí facebook, twitter a webových stránek Danube Knowledge Society; Danube Region Strategy. 

Za tímto účelem je již možné rozvíjet široké spektrum aktivit ve prospěch vědecké činnosti a využití vědeckých poznatků v praxi, a to prostřednictvím sdílení kvalitních informací, které se například vztahují k aktuální výzvě „Seed Money Facility“; Danube Transnational Programme.

Více informací o této iniciativě můžete nalézt na stránkách MŠMT zde anebo zde.

Zdroj: Národní portál pro evropský výzkum