Vytisknout tuto stránku

V rámci SME Instrumentu získalo podporu téměř 2,5 tisíce podniků

16. 5. 2017
V rámci SME Instrumentu získalo podporu téměř 2,5 tisíce podniků

SME Instrument se jeví jako velmi účinný nástroj na podporu inovativních produktů. Za pouhé tři roky z něj bylo podpořeno 2 457 malých a středních podniků ve 36 zemích částkou přesahující 882 milionů eur. Tyto peníze jim pomáhají překlenout mezeru mezi ukončením financování výzkumu a uvedením produktu na trh.

SME Instrument je nástroj programu Horizont 2020 na podporu malých a středních podniků s méně než 250 zaměstnanci a ročním obratem do 50 milionů eur. Na podporu vývoje inovativních produktů a jejich uvádění na evropské či světové trhy z něj mohou získat finance až do výše 2,5 milionu eur, ale také služby špičkových expertů a mentorů.

Nedávno byla vydána výroční zpráva, která shrnuje fungování nástroje za poslední tři roky.

Celkem bylo přijato 31 tisíc žádostí, 2 457 malých a středních podniků bylo podpořeno a 882 milionů eur bylo rozděleno v 36 zemích. Program ve financovaných společnostech v průměru vytvořil 250% nárůst obratu a zaměstnanost zvýšil na 122 %. Vylepšit tržní strategie a vytvořit síť potřebných kontaktů pomohlo na 400 mentorů. Navíc bylo dalších 480,7 milionu eur investováno ze soukromých zdrojů.

Celou zprávu o dopadech SME Instrumentu naleznete zde.

A jak jsme na tom v ČR?

Následující mapa ukazuje počet podpořených podniků podle zemí. Česká republika je na ní vyobrazena podezřele světlou barvou. Není tedy divu, že úspěšnost českých žadatelů činí podle zprávy pouhá 4 % (narozdíl od 13% úspěšnosti v Dánsku, Irsku nebo například v sousedním Rakousku).

sme1

 

Zdroj: Evropská komise