facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Velká Británie chce zasahovat do vědy v EU i po Brexitu

8. 6. 2018
Velká Británie chce zasahovat do vědy v EU i po Brexitu

Velká Británie chce být po Brexitu nejvlivnějším nečlenským státem Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje. Ve svém návrhu na podobu partnerství s EU ve vědě odůvodňuje požadovaný vliv svou nadstandardní kvalitou v oblasti a plánovaným „adekvátním“ příspěvkem EU za plný přístup k programu Horizon Europe.

Na konci května 2018 vydala Velká Británie návrh možné budoucí podoby partnerství s Evropskou unií v oblasti výzkumu a vývoje. Jak zmínila premiérka Theresa Mayová už v pondělí 21. května, Velká Británie chce plný přístup k dalšímu rámcovému programu EU Horizon Europe a zároveň by si ráda zachovala možnost ovlivňovat směr, kterým se budoucí rámcové programy budou ubírat. Výměnou za to nabízí VB „odpovídající“ finanční příspěvek a benefity pro ostatní, které vyplývají z její nesporné kvality v oblasti.

„Win-win solution“

Podle britského ministra pro vysoké školy a vědu Sama Gyimaha je nutné, aby byla vyjednaná dohoda dalekosáhlá, ale také kreativní. Vzhledem k tomu, že věda je ve Velké Británii na špičkové úrovni, jedná se podle něho o tzv. win-win solution – řešení, ze kterého budou obě strany profitovat. „Máme čtyři z deseti nejlepších univerzit na světě.“ zmiňuje Gyimah, kterému nezbývá než čekat na změnu pravidel pro přístup neunijních zemí k dalšímu rámcovému programu. Tu nyní připravuje Evropská komise proto, aby právě tak bohaté země jako je Velká Británie, mohly na programu participovat snadněji.

Velká Británie si zatím nestanovila žádný horní limit svého potenciálního příspěvku do EU a čeká na to, jaký výpočet zvolí Evropská komise. Podle Gyimaha by byla ke zvážení například metoda výpočtu dle hrubého národního produktu.

Velká Británie má co nabídnout

I ostatní evropské státy by rády nadále spolupracovaly s Velkou Británií, která patří mezi nejúspěšnější země. Přestože již zmiňovaný dokument nastiňující možnou podobu spolupráce neupřesňuje konkrétní pravidla a podmínky pro migraci vědeckých pracovníků či studentů, spolupráce by dle něho měla být opřena o mobilitu. Británie má podle různých žebříčků a také mínění akademiků nejkvalitnější univerzity v Evropě, který vévodí věhlasné Oxford a Cambridge. Produkuje také 15,2 % světově nejcitovanějších vědeckých článků a v počtu získaných vědeckých Nobelových cen na obyvatele je s náskokem úspěšnější než kterákoliv jiná země včetně Spojených států.

I přes oboustranný zájem o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje je konečná dohoda zatím v nedohlednu. Premiérce Mayové se zatím nedaří sjednotit vládu v problematice odchodu z EU a někteří zástupci unie poukazují na malý pokrok ve vyjednávání. Popisovaný dokument, který nedávno Velká Británie vydala, se tato vyjednávání snaží rozhýbat. Celý si ho můžete přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Science Business (1, 2), Framework for the UK-EU partnership