facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Veřejné konzultace k Horizon Europe a ke zjednodušení pravidel státní podpory

8. 7. 2019
Veřejné konzultace k Horizon Europe a ke zjednodušení pravidel státní podpory

Evropská komise zahájila dvě veřejné konzultace. První se týká Strategického plánu k příštímu rámcovému programu Horizon Europe, druhá se vztahuje ke zjednodušení pravidel státní (veřejné) podpory.

Cílem první konzultace je začlenit veřejnost do formování prvního Strategického plánu k budoucímu rámcovému programu Horizon Europe. Strategický plán bude řídit pracovní programy a výzvy k předkládání návrhů pro první čtyři roky programu Horizon Europe (2021–2024). Konzultace bude otevřená do 8. září 2019. Více informací naleznete zde.

Cílem konzultace ke zjednodušení pravidel státní (veřejné) podpory je změnit obecné nařízení o blokových výjimkách cíleným způsobem, který zajistí, aby byly tyto zásady uplatňovány co nejjednodušeji a nejúčinněji za účelem snazšího kombinování vnitrostátního financování a financování z rozpočtu Evropské unie. Tato konzultace bude otevřena do 27. září 2019. Více informací je k dipozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Evropská komise