Vytisknout tuto stránku

Veřejné konzultace k programu Horizon Europe

4. 9. 2020
Veřejné konzultace k programu Horizon Europe

Evropská komise pořádá dvě veřejné konzultace týkající se nového evropského programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací Horizon Europe. Do 14. září je otevřena konzultace k návrhu misí programu. Do 18. září také probíhá konzultace k prvnímu Strategickému plánu programu.

Evropská komise zahájila výzvu k předkládání návrhů a zpětné vazby od občanů k plánovaným misím programu Horizont Evropa. Shromážděné návrhy se promítnou do návrhu nových misí v rámci Horizontu Evropa, nového rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Existuje pět definovaných oblastí misí: (1) Zdravá půda a jídlo; 2) Přizpůsobení se změně klimatu a společenská transformace; (3) Boj proti rakovině; (4) Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody a (5) Klimaticky neutrální a inteligentní města.

Finální návrhy budou společně s výsledky nově vyhlášené výzvy k předkládání návrhů představeny během Evropských dní výzkumu a inovací ve dnech 22. – 24. září 2020. Vybrané mise budou oznámeny na konci roku 2020 a zahájeny v roce 2021. Konzultace je otevřená do 14. září 2020. Podrobnosti naleznete zde.

Evropská komise zahájila také poslední konzultaci k prvnímu Strategickému plánu Horizontu Europa. Strategický plán bude řídit pracovní programy a témata prvních čtyř let nového programu. Průzkum má za cíl shromáždit informace k ověření dopadů, vyvolat debatu a přinést nové nápady. Výsledky průzkumu budou prezentovány během Evropských dní výzkumu a inovací. 

Konzultace je otevřená do 18. září 2020. Více informací je k dispozici zde.

 

Zdroj: CZELO (1, 2)

Redakčně upraveno