facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Veřejné konzultace EU o nové podobě evropského výzkumu a vývoje

3. 8. 2019
Veřejné konzultace EU o nové podobě evropského výzkumu a vývoje

S novými plány na podporu evropského výzkumu vyhlásila Evropská komise celou sérii veřejných konzultací, které se týkají jak strategického plánování v jednotlivých programech, tak jejich konkrétní implementace. Většina konzultací je přístupná do září 2019.

european flag

Veřejná konzultace k strategickému plánu Horizontu Evropa

Cílem první konzultace je začlenit veřejnost do formování prvního Strategického plánu k budoucímu rámcovému programu Horizon Europe. Strategický plán bude řídit pracovní programy a výzvy k předkládání návrhů pro první čtyři roky programu Horizon Europe (2021–2024). Konzultace bude otevřená do 8. září 2019.

Veřejná konzultace k nástroji pro propojení Evropy 2021-2027

Tato konzultace má zprostředkovat názory odborné veřejnosti na prioritní oblasti investic do programů na podporu digitalizace Evropy. Do roku 2027 budou na tyto aktivity vyčleněny tři miliardy eur. Veřejná konzultace má formulovat nejen priority v těchto programech ale i jejich nejvýhodnější podobu. Konzultace je otevřená do 11. září 2019.

Veřejná konzultace k implementační strategii Horizont Evropa

Tato konzultace usiluje o získání názorů veřejnosti na způsoby, pravidla a procesy implementace a zavádění misí a cílů nového rámcového programu Horizon Europe. Jedná se jak o obecnější strategie programu, tak i o konkrétní prováděcí detaily. Konzultace je otevřena do 15. 9. 2019.

Konzultace k zjednodušení pravidel státní podpory

Cílem konzultace ke zjednodušení pravidel státní (veřejné) podpory je změnit obecné nařízení o blokových výjimkách cíleným způsobem, který zajistí, aby byly tyto zásady uplatňovány co nejjednodušeji a nejúčinněji za účelem snazšího kombinování vnitrostátního financování a financování z rozpočtu Evropské unie. Tato konzultace bude otevřena do 27. září 2019.

Veřejná konzultace k programu Digitální Evropa

Cílem této konzultace je nashromáždit názory Evropanů na novou podobu programu EU Digital Europe. Cílem tohoto programu je podpora některých strategických oblastí jako jsou superpočítače, umělá inteligence nebo kyberbezpečnost. Ambicí nově navrženého programu je překonat problém rozdrobenosti způsobů financování do těchto oblastí. Konzultace je přístupná do 1. ledna 2021.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT, SA)

Zdroj: Evropská komise