Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Výběrové řízení na pozici ředitele Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

12. 6. 2018
Výběrové řízení na pozici ředitele Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“) si klade za cíl zlepšit inovační výkonnost a excelenci v rámci Evropského výzkumného prostoru. EIT podporuje konkurenceschopnost států EU, vznik nových pracovních příležitostí a zajištění všeobecné prosperity evropské populace.

EIT je první evropskou iniciativou, která plně zahrnuje tzv. „Knowledge Triangle“ (tj. vyšší vzdělávání, výzkum, podnikání a inovace).

Řídícím orgánem EIT je „Governing Board“, který přijímá zásadní strategická rozhodnutí a který je mj. zodpovědný za výběr, hodnocení a podporu „Knowledge and Innovation Communities“ (dále jen „KIC“). EIT v současnosti zahrnuje celkem 6 takovýchto KIC, které představují unikátní typ partnerství napomáhající veřejným a soukromým výzkumným organizacím, vysokoškolským institucím a investorům realizovat inovativní projekty. Konkrétně se jedná o EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT InnoEnergy and EIT Raw Materials.

Každoroční rozpočet EIT, který má přibližně 70 zaměstnanců, činí 450 mil. EUR. Centrála EIT sídlí v Budapešti. Další informace lze dohledat na webových stránkách http://eit.europa.eu.

EIT vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele, který bude zodpovědný za chod institutu, mj. za přípravu strategické inovační agendy (SIA) i finančního plánu, administraci KIC či zajištění efektivní komunikace s orgány EU.

Zájemci o pozici ředitele EIT by měli naplňovat kritéria, která jsou detailně specifikována zde, a zaregistrují svou kandidaturu prostřednictvím webových stránek https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/. V případě technických problémů či jakýchkoliv dotazů je možné se na EIT obrátit na adrese elektronické korespondence Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Registrace kandidatur bude otevřena do 29. června 2018 do 12:00 hodin.

 

Zdroj: MŠMT