facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva Evropské komise na nominaci do výborů misí

23. 5. 2019
Výzva Evropské komise na nominaci do výborů misí

Evropská komise zveřejnila výzvu na nominaci odborníků a zainteresovaných osobností do pěti tematických výborů misí (Mission Boards), které budou součástí budoucího 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. 

Do každého z tematických výborů jmenuje Evropská komise z přihlášených zájemců 15 členů, kteří budou s působností na 18 měsíců spolupracovat na vytváření náplně a konceptu konkrétních misí. Zájemci o tuto pozici se mohou hlásit z akademické, výzkumné i průmyslové sféry, státní správy, neziskových nevládních organizací, z řad veřejnosti a koncových uživatelů apod.

Výzva je otevřena pro následující tematické oblasti:

  • přizpůsobení se změnám klimatu včetně společenských změn
  • rakovina
  • zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
  • klimaticky neutrální a chytrá města
  • zdravá půda a potraviny
Výzva je otevřena do 11. června 2019. Případní zájemci se mohou hlásit přímo Evropské komisi, případně mohou požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vyjádření podpory své nominace.
Kompletní znění výzvy naleznete zde
Další informace ke konceptu misí jsou k dispozici zde.
Zdroj: MŠMT