facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzva Evropské komise na nominaci do výborů misí

23. 5. 2019
Výzva Evropské komise na nominaci do výborů misí

Evropská komise zveřejnila výzvu na nominaci odborníků a zainteresovaných osobností do pěti tematických výborů misí (Mission Boards), které budou součástí budoucího 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. 

Do každého z tematických výborů jmenuje Evropská komise z přihlášených zájemců 15 členů, kteří budou s působností na 18 měsíců spolupracovat na vytváření náplně a konceptu konkrétních misí. Zájemci o tuto pozici se mohou hlásit z akademické, výzkumné i průmyslové sféry, státní správy, neziskových nevládních organizací, z řad veřejnosti a koncových uživatelů apod.

Výzva je otevřena pro následující tematické oblasti:

  • přizpůsobení se změnám klimatu včetně společenských změn
  • rakovina
  • zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
  • klimaticky neutrální a chytrá města
  • zdravá půda a potraviny
Výzva je otevřena do 11. června 2019. Případní zájemci se mohou hlásit přímo Evropské komisi, případně mohou požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vyjádření podpory své nominace.
Kompletní znění výzvy naleznete zde
Další informace ke konceptu misí jsou k dispozici zde.
Zdroj: MŠMT