facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k jmenování vědeckých poradců Evropské komise

11. 4. 2020
Výzva k jmenování vědeckých poradců Evropské komise

Evropská komise otevřela výzvu ke jmenování nových členů pro skupinu hlavních vědeckých poradců EK (Group of Chief Scientific Advisors). Nominace jsou přijímány do 15. června 2020.

Skupina hlavních vědeckých poradců poskytuje Komisi nezávislé vědecké poradenství týkající se konkrétních politických otázek a doporučení a zajišťuje soulad mezi tvorbou politik a vědeckými výsledky. Sedm členů skupiny jmenuje komisař pro výzkum, vědu a inovace ze seznamu vytvořeného pod vedením nezávislého identifikačního výboru na vysoké úrovni. Nominace do tohoto seznamu probíhají na úrovni evropských vědeckých a výzkumných organizací.

Identifikační výbor posoudí nominace na základě určitých faktorů a podmínek, jako např. vyváženost pohlaví a zohlednění mladších vůdců nové generace.

Nominace jsou přijímány do 15. června 2020.

Další informace o výzvě, včetně veškeré dokumentace, jsou dostupné zde.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR