facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Žebříček QS World University Rankings podle oborů 2018

2. 3. 2018
Žebříček QS World University Rankings podle oborů 2018

Vyšel nový žebříček QS World University Rankings podle oborů, který hodnotí jednotlivé vysoké školy a přidružené vědecké instituce až ve 48 různých předmětech studia. Z českých škol se nejlépe umístila Univerzita Karlova, nově i v humanitních a společenskovědních oborech.

Nejúspěšnější školou v žebříčku je Harvard University, která se na prvním místě v jednotlivých oborech umístila šestnáctkrát, což je víc než jakákoliv jiná univerzita na světě. Vynikla především v medicíně a v sociálních a humanitních vědách. Hned za ní se umístil Massachusetts Institute of Technology (MIT) s třinácti prvenstvími a to především v technologických oborech. Na třetím místě se umístila University of Oxford s pěti prvenstvími. Americké školy si ale podle výsledků celkově pohoršily. Naopak postavení britských univerzit zřejmě probíhající brexit nijak nezhoršil. Od minulých let se také zpomalil vzestup čínských a ruských univerzit.

V Česku bodovala především Univerzita Karlova

Mezi českými vysokými školami se nejlépe umístila Univerzita Karlova. Kromě tradičně kvalitních oborů jako lékařství a matematika uspěla letos výrazně i v sociálních a humanitních vědách. V kategorii Arts & Humanities obsadila celkově 193. pozici z pěti set. Mezi nejlepšími dvěma stovkami škol se umístila v oborech jako anglický jazyk a literatura, historie, lingvistika a moderní jazyky v uměnovědných a humanitních disciplínách, mediální a komunikační studia, politologie a mezinárodní vztahy a v oboru sociologie. Filozofie, lingvistika a sociologie poskočily o přibližně padesát míst, moderní jazyky pak téměř o devadesát příček. „Jsem velmi rád, že v hlavních oblastech studia a vědecké práce jsme se v prestižním QS ratingu zlepšili, za což chci poděkovat svým kolegům z akademické obce UK. Je potěšitelné, že k výraznému posunu došlo u společenskovědních a humanitních oborů,“ uvedl k výsledkům Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Tradičně kvalitní jsou přírodní vědy

Mezi dlouhodobě kvalitní patří v České republice skupina oborů označovaná jako Life Sciences & Medicine. Kromě 219. Univerzity Karlovy se v žebříčku umístila také Akademie věd ČR (302.) a Masarykova Univerzita (451. – 500.). I v kategorii oborů Natural Sciences se velmi dobře umístily hned tři české instituce. Nejlepší Univerzita Karlova obsadila 197. příčku, těsně za ní se umístila opět Akademie věd ČR (206.) a trojici uzavírá České vysoké učení technické v Praze (220.). Mezi mimořádně úspěšné obory v této kategorii patří zejména geografie na Univerzitě Karlově, která se opakovaně umisťuje v první stovce v oboru.

Českých zástupců je v žebříčku více

V hodnocení všech 48 oborů se umístilo celkově deset českých vysokých škol. Kromě Univerzity Karlovy, která se objevila v devatenácti oborových žebříčcích, se umístilo i České vysoké učení technické v Praze, a to v sedmi oborech. Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci se umístily v pěti, Vysoké učení technické v Brně ve třech a Česká zemědělská univerzita v Praze ve dvou oborech. Mendelova univerzita v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola umělecko-průmyslová získaly umístění vždy v jednom oborovém žebříčku.

Celý žebříček QS Rankings by Subjects si můžete prohlédnout zde. O výsledcích žebříčku QS World University Rankings podle oborů z minulého roku jsme vás informovali zde.

Podívejte se také na aktuální srovnání QS World University Rankings 2018.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT, JS)

Zdroj: QS World University Rankings by Subject, Univerzita Karlova