facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Na začátku října 2019 byly opět vyhlášeny prestižní ERC Synergy grants. Jak už bývá zvykem, nejvíce oceněných vědců pochází z Německa, Velké Británie nebo Francie. Finanční podporu se však podařilo získat i čtyřem vědcům ze zemí EU13 – konkrétně z Česka, Bulharska, Chorvatska a Maďarska. Ti se však mnohdy potýkají s různými problémy a překážkami, které znesnadňují jejich cestu k úspěchu.

1. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Mezi dlouhou řadou výzev, kterým současný výzkum a vývoj čelí, jako jsou otázka otevřeného publikování, etika spolupráce se soukromými subjekty, hodnocení výzkumného výkonu či způsob financování, se to zdá být téměř neviditelné téma. Na kvalitu výzkumu může mít ale nečekaně velký vliv. Řeč je o pracovních podmínkách administrativních pracovníků.

31. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Nové koncepty v propojování podnikatelské a vědecké sféry včetně přístupů k zakládání společných firem řešili členové TTO Circle na setkání s názvem „Connecting with the entrepreneurial ecosystem“, které se konalo 24. a 25. října v Bruselu.

26. 10. 2019

Akademie věd ČR

Vzrůstající éra digitálního lékařství i pokročilý medicínský výzkum vyžadují bezpečnou infrastrukturu zdravotních informací, díky které se pacienti nebudou muset bát o své soukromí. Nové britské centrum, jež spolufinancují nadace British Heart Foundation (BHF) a Health Data Research UK, bude garantovat bezpečné nakládání s lékařskými daty a umožní tak rozvíjet výzkum závažných srdečních onemocnění.

24. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Nová studie ukazuje, že většina výzkumníků je spokojena se systémem hodnocení grantů prostřednictvím systému peer-review. Z výzkumu, kterého se účastnilo téměř pět tisíc výzkumníků z celého světa, také vyplývá, že hodnotitelům se uznání za jejich práci dostane jen málokdy.

21. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Na konci září byly poprvé uděleny evropské ceny za významný společenský dopad realizovaného výzkumu s názvem Horizon Impact Award 2019. Z deseti finalistů byly Evropskou komisí vybrány jako vítězné čtyři projekty, každý z nich obdržel 10 tisíc eur. Předání cen proběhlo v Bruselu během European Research and Innovation Days.

17. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) odstartovalo 25. září v Bruselu aktualizaci Cestovní mapy, která uvádí evropská vědecká zařízení světové kvality. Do 5. května 2020 může vědecká komunita navrhovat nové projekty výzkumných infrastruktur pro zařazení na Cestovní mapu ESFRI. Zveřejnění aktualizované Cestovní mapy ESFRI se plánuje na konec roku 2021.

14. 10. 2019

Akademie věd ČR

V uplynulém týdnu byly uděleny Nobelovy ceny za chemii, fyziku a fyziologii či medicínu. Jde o nejslavnější a pravděpodobně nejprestižnější vědecké ocenění v přírodních vědách. Letos byly oceněny například objevy exoplanet, lithium-iontových akumulátorů nebo výzkum způsobů, jak se buňky přizpůsobují dostupnému kyslíku.

12. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Z excelence se stal emblematický výraz současné vědy. Objevuje se v názvech grantových schémat, je mottem předních výzkumných institucí a pravidelně je označována za prioritu národních výzkumných politik. Co ale znamená „excelence“? A skutečně vede ke kvalitnější vědě?

10. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Na konci září v Londýně oficiálně zahájil provoz nový výzkumný ústav Research on Research Institute (RoRI), který se bude zabývat vědní politikou a vědou jako objektem zkoumání. Cílem RoRI je vytvořit nezávislý prostor pro učení a spolupráci mezi výzkumníky, donátory, technology a tvůrci vědní politiky. 

8. 10. 2019

Vědavýzkum.cz