facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Časopis Nature vyzývá doktorské studenty v přírodovědných a technických oborech, aby se účastnili celosvětového výzkumu Nature Research Group PhD Student Survey 2019, jež se zaměřuje na motivace a podmínky doktorského studia napříč jednotlivými zeměmi.

15. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Maďarský ministr pro inovace a technologie László Palkovics navrhl zákon, díky kterému by maďarská vláda od 1. srpna 2019 převzala kontrolu nad zdejší Akademií věd. Podle zákona by na Akademii dohlížela nová správní instituce Eötvös Loránd Research Network. Orgán, pojmenovaný po slavném maďarském fyzikovi, by spadal pod přímou kontrolu Ministerstva pro inovace a technologie a jeho předsedu by jmenoval premiér.

10. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 3. – 6. září 2019 se bude v Sardinii konat letní škola, která má naučit studenty a výzkumné pracovníky v počátcích jejich kariéry spolupracovat napříč obory s cílem řešit různé společenské výzvy.

8. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Plan S, iniciativa evropských poskytovatelů prostředků na vědu a výzkum, která má za cíl uspíšit přechod evropské vědy na systém otevřeného publikování, na konci května přeformulovala své púvodní požadavky. Lhůta, do níž musí vědci financovaní členskými organizacemi přejít na systém otevřeného publikování, se o rok posunula.

6. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Před týdnem se konaly volby do EP, které byly klíčové i pro oblast výzkumu. Jejich výsledek dopadl pro evropskou vědu pozitivně a očekává se, že nový Parlament bude pokračovat ve snaze zachovat velkorysejší rozpočty na výzkum. Vzestup proevropských zelených a liberálních skupin by mohl vést k vytyčení nových specifických cílů v prioritách nového rámcového programu.

2. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Britský ministr pro vysoké školství, vědu výzkum a inovace Chris Skidmore oznámil, že studenti ze států Evropské unie, kteří v Anglii začnou studovat v akademickém roce 2020/2021, budou mít pro poplatky za studium zaručený status „domácích studentů“ po celou dobu trvání studia.

1. 6. 2019

Britské velvyslanectví v Praze

Nové technologie, masivní digitalizace a široce dostupné informace nevyhnutelně proměňují trh práce. Státy by měly včas naplánovat strategie, jak se změně přizpůsobit. To alespoň konstatuje nová zpráva OECD. Podle ní automatizace průmyslu ohrožuje Česko nejvíc ze všech jejích členských zemí.

31. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

University of Canterbury začala vydávat nový ekonomický žurnál SURE, jehož cílem je publikovat vysoce kvalitní, ale nepřekvapivé vědecké výsledky. Reaguje tak na problém, kdy vědecké časopisy odmítají publikovat i kvalitní vědecké texty, které pouze zamítly určitou hypotézu či potvrdily nepřekvapivý závěr.

29. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu na nominaci vyslaných národních expertů do své Výkonné agentury (ERCEA). Ta se zabývá správou grantových řízení a implementací cílů, které určila Vědecká rada ERC. Zájemci se mohou přihlašovat do 31. 5. 2019.

28. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Největší čínská grantová agentura zkouší nový nástroj umělé inteligence, který sám vybírá hodnotitele grantových žádostí, a to ve snaze o zefektivnění a zrychlení celého hodnocení. Podle některých vědců je přístup National Natural Science Foundation of China celosvětově unikátní, jiní jsou ohledně schopnosti umělé inteligence zlepšit hodnotící proces skeptičtí.

26. 5. 2019

Vědavýzkum.cz