facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Dne 1. ledna 2019 zahájil činnost nový evropský program zaměřený na výzkum vzácných chorob. Pod koordinátem francouzského Národního ústavu zdraví a lékařského výzkumu INSERM v něm bude v příštích pěti letech spolupracovat na 130 subjektů z celkem 35 zemí.

5. 1. 2019

TC AV ČR

Práce vědců, kteří se během své kariéry pohybují po světě, má větší vědecký dopad než práce jejich kolegů působících celý život na stejném místě. Odborná studie uvádí, že 23 % z 884 vědců, kteří získali Nobelovu cenu v letech 1901 až 2016, obdrželi cenu za práci, na níž pracovali mimo svou zemi původu.

29. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Čína je neblaze proslulá tím, že se zde výzkumníci velmi často dopouštějí prohřešků proti pravidlům vědecké práce či proti etice. Politiku bojující proti podvodům ve vědě nyní Čína ještě zpřísnila. Vládní agentury získají možnost potrestat „podvodníka“ restrikcemi nesouvisejícími s jeho vědeckou kariérou. Hříšník si tak například nebude moci půjčit od banky nebo založit vlastní firmu.

25. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Počet akademických pracovníků v důchodovém věku se nejen ve Velké Británii v posledních letech zvyšuje. Některé tamní univerzity jako Oxford či Cambridge nedávno zavedly nové pravidlo, podle kterého by akademici měli pracovat pouze do svých 67 let. Na nové pravidlo nesoucí název “employer justified retirement age” se však snesla vlna kritiky poukazující na diskriminaci na základě věku.

23. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

V rámci Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (European Cooperation in Science and Technology - COST) byla vytvořena vzdělávací iniciativa COST Academy v Bruselu a online školení a webináře na podporu akcí COST.

22. 12. 2018

TC AV ČR

Kancelář Velké Británie pro VaVaI (UK Research Office - UKRO) nedávno vydala informační leták s cílem poskytnout nejnovější informace o současné situaci Spojeného království v souvislosti s programem Horizont 2020 a dalšími systémy financování EU.

21. 12. 2018

TC AV ČR

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) plánuje v příštím roce zorganizovat sérii akcí pod názvem Science meets Parliaments – Science meets Regions. V Brně se v rámci nich 5. a 6. června 2019 uskuteční akce věnovaná ekologickým inovacím a energetické politice.

21. 12. 2018

TC AV ČR

V Rumunsku probíhá soudní spor mezi státním institutem pro jaderný výzkum a konsorciem EuroGammaS, které má zpoždění s instalací laserů. Institut s konsorciem zrušil smlouvu, EuroGammaS ale trvá na tom, že zpoždění není způsobené jejich chybou. Pokud se centrum nestihne zprovoznit do konce roku 2020, hrozí projektu ELI podle rumunského institutu ztráta části unijních prostředků.

20. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Nizozemské organizace slučující vědecká centra a univerzity budou v roce 2019 společně pracovat na novém systému hodnocení a odměňování akademických pracovníků. Plánují dramaticky snížit význam citací a publikování v časopisech s impakt faktorem. Akademici si budou moci vybrat, na jakou činnost se v rámci své kariéry zaměří.

16. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Celkem 170 účastníků z 37 zemí světa se sjelo na dvoudenní konferenci s názvem Aligning Strategies to Enable Open Access, která se konala 3. a 4. prosince 2018 v Berlíně. Zástupci výzkumných organizací, vládních agentur, knihoven, vysokých škol a dalších zastřešujících organizací vyslali jasný signál směrem k vydavatelům vědeckých publikací.

15. 12. 2018

Vědavýzkum.cz