facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

Ve dnech od 31. května do 2. června 2017 se v Budapešti uskuteční výroční konference asociace ASTP-Proton, která sdružuje profesionály z oblasti transferu technologií a spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem. Letos pod názvem "Strengthening the Core and Creating Value".

13. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Čínští autoři drží prvenství co do absolutního počtu článků, které byly staženy kvůli skandálům v hodnotícím procesu peer-review. Podle statistiky Retraction Watch pocházela z Číny více než polovina všech příspěvků odhalených mezi lety 2012 a 2016.

10. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

S ohledem na změny, které plánuje Evropská komise představit v období 2018 - 2020 u schématu pro malé a střední podniky (MSP) a v souvislosti s pilotní fází činnosti Evropské rady pro inovace (EIC), je nutné rozšířit řady hodnotitelů projektů, především expertů v oblasti investic a rizikového kapitálu, kteří jsou schopni zhodnotit potenciál inovace pro tržní uplatnění.

7. 5. 2017

TC AV ČR

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání vypisuje soutěž pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje - Green Talents 2017, letos na téma Udržitelná produkce a spotřeba. Patronkou ceny je německá spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Johanna Wanka.

6. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo přehled aktuálně otevřených veřejných konzultací Evropské komise. Oblasti VVI se momentálně týká průzkum k Otevřené vědě a veřejná konzultace k FinTech.

5. 5. 2017

TC AV ČR

University-Industry Innovation Network pořádá 7. - 9. června 2017 v Dublinu konferenci na podporu interakce vysokých škol a průmyslu. Do Dublinu se za necelé dva měsíce sjede na 400 delegátů z více než 250 institucí.

28. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala shrnutí výsledků foresightové studie budoucích scénářů evropské politiky VaVaI po roce 2030, tedy tématu probíhajícího projektu BOHEMIA - Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union's Future Policies in Research and Innovation.

24. 4. 2017

CZELO

Ve vyjádření vydaném komisařem EU pro vědu, výzkum a inovace Carlosem Moedasem týkající se novely maďarského zákona o vysokých školách jsou vyjádřeny obavy, zda nový předpis není v rozporu s evropskou svobodou vědeckého bádání a společnými hodnotami otevřenosti vědy a výzkumu.

11. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Debata o vlivu univerzit a především akademického výzkumu na společnost nabrala v posledních deseti letech na síle. Univerzity v různé míře přispívají k budování vzdělanostní společnosti, řešení globálních sociálních výzev nebo budování otevřeného a inkluzivního Evropského výzkumného prostoru. Autoři očekávájí, že tento trend bude i nadále posilovat.

9. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Členové britského parlamentního výboru pro vědu a technologii volají po nových nástrojích, které by umožnily lepší komunikaci vědeckých informací veřejnosti i férovějši využívání vědeckých poznatků v politickém rozhodování.

3. 4. 2017

Vědavýzkum.cz