facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Ze zahraničí

Ze zahraničí

zajímavosti ze zahraničí, příklady dobré praxe

V červnu 2017 Evropská unie vyhlásila první veřejnou soutěž v oblasti vojenského výzkumu. Nyní EU plánuje vyčlenit další prostředky na spolufinancování z rozpočtu pro kooperativní výzkum. Návrh ale vyvolal v Evropském parlamentu vášnivou debatu.

28. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Možná budoucí německá vládnoucí koalice bude jednat i o navýšení národních investic do vědy a výzkumu. Ze současných 2,9 % HDP by Německo mohlo zvýšit investice do výzkumu, vývoje a inovací až na 3,5 % HDP.

26. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Čína se poprvé v historii stala největším producentem vědeckých publikací, uvádí zpráva americké agentury US National Science Foundation. Překonala tím tak Spojené státy americké. USA ovšem i nadále investují největší objem prostředků do výzkumu a vývoje.

24. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Zmenšující se objem veřejných financí směřujících do výzkumu nejen v západní Evropě způsobuje nárůst tlaku na efektivitu. Které země se s tím nejlépe vyrovnávají a jaké problémy může tento trend přinést?

23. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Nakladatelství University College London (UCL) Press 16. ledna 2018 oznámilo, že spustí nový megažurnál na bázi otevřeného přístupu. UCL se tak stane první britskou vysokou školou využívající nový model online publikování.

22. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Až sto milionů eur investuje Evropa z programu Horizont 2020 do výzkumu nových alternativních materiálů, které by v budoucnu mohly sloužit jako ekologičtější varianta plastů. Jde o součást dlouhodobého plánu, podle něhož by země Evropské unie mohly přejít na plně recyklovatelné obalové materiály do roku 2030.

21. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 12. a 13. dubna 2018 se v Budapešti uskuteční již 4. ročník mezinárodní konference CEHEC – Central European Higher Education Cooperation. Bude se věnovat jak vysokému školství (řízení, financování, výuka), tak výzkumu a vývoji. Termín pro zasílání abstraktů příspěvků je 20. února 2018.

20. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ve dnech 20. – 22. června 2018 se ve Valencii uskuteční 4. mezinárodní konference s názvem Higher Education Advances 2018 (HEAd'18). Návrhy na příspěvky do konferenčního sborníku jsou přijímány do 9. února 2018.

19. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vydala nový policy brief popisující základní výzvy, které s sebou přináší digitalizace a transformace průmyslu. Ke klíčovým tématům, kterými se evropská politika bude muset v budoucnu zabývat, patří zejména důležitost informačních technologií, revoluce v datech a datovém managementu či proměna pracovního trhu. Dokument přináší také doporučení, jak by na změnu měla evropská politika zareagovat.

18. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Bulharsko zahájilo 1. ledna 2018 své historicky první předsednictví Rady EU. Pomyslný „štafetový kolík“ převzalo po Estonsku. Motto předsednictví „United, We Stand Strong” reflektuje myšlenku jednoty a solidarity v Evropě. Slovo „United” odkazuje na snahu překlenout mezeru mezi institucemi a občanskou společností, a to prostřednictvím otevřenosti, transparentnosti a odpovědnosti.

17. 1. 2018

CZELO